13 ธ.ค. 2555

คำขวัญวันเด็ก ปี 2556

มาแล้วจ้า สำหรับคำขวัญวันเด็ก ปี 2556
โดยคำขวัญวันเด็ก 2556 คือ “รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน
สำหรับวันเด็กแห่งชาติของไทย กำหนดให้ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี
ซึ่งในปี 2556 วันเด็กแห่งชาติ จะตรงวันที่ 12 ม.ค 2556

ยังไงทั้งนี้ขอให้น้องๆทุกคนมีสุขภาพจิตและกายแจ่มใส
มีสมาธิกับการเรียนจะสำเร็จลุล่วงในสิ่งที่หวังทุกเรื่องจ้า
Advertisement