19 ก.ค. 2558

แนวข้อสอบธนาคารกสิกร เก่า

แจกแนวข้อสอบธนาคารกสิกร ถึงจะเก่าแต่มันก็เก๋านะเออ เป็นแนวข้อสอบที่รวบรวมไว้ ค่อนข้างจะสมบูรณ์ เพื่อนๆคนไหนที่กำลังจะสอบทำงานที่ธนาคาร หรือสอบสัมภาษณ์งาน ลองเอาแนวข้อสอบนี้ไปลองอ่านดู อย่างน้อยรู้ไว้ไม่เสียหลายแน่นอน ถ้่าเขาถามมาเราตอบได้ มีโอกาสได้งานแน่ๆเลยค่ะ28 มิ.ย. 2558

แนวข้อสอบระบบเศรษฐกิจ

แจกแนวข้อสอบระบบเศรษฐกิจ 100 ข้อพร้อมเฉลย อ่านเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกินได้ดีเชี่ยวล่ะ สนใจดาวโหลดไปอ่านกันเลย ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายจ้า

แนวข้อสอบระบบเศรษฐกิจ 

17 มิ.ย. 2558

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แนะนำ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไว้อ่านสอบเข้าทำงานการไฟฟ้า โดยแนวข้อสอบมีความรู้เกี่ยวกับองค์กร กฟภ ว่ามีที่มายังไง แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาว์ปัญญา เน้นไหวพริบของผู้เข้าสอบ ภาษาอังกฤษที่ใช้เกี่ยวกับงาน วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และอื่นๆอีกเพียบ เพื่อใช้สอบการไฟ้าส่วนภูมิภาคที่เปิดสอบกันอยู่ทุกๆปี

สนใจดาวโหลดแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถดาวโหลดไปอ่านกันได้ฟรีเลยจ้า แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

13 มิ.ย. 2558

แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 ส่วนท้องถิ่นพร้อมเฉลย

 แจกแนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน  เพื่อนๆคนไหนที่กำลังสอบตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชุน หรือล่าสุดเปิดสอบ อสพ กรมพัฒนาชุมชน (อสพ ย่อมาจาก อาสาพัฒนา )ล่าสุดตอนนี้ ลองโหลดแนวข้อสอบนี้ไปลองทำดูจ้า

ตัวแนวข้อสอบ เป็นข้อสอบความรู้ทั่วไปซะมากกว่า ยังไงคนที่กำลังสอบนักพัฒนาชุมชน 3 ลองเอาไปอ่านดูนะคะ มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยจ้า สำหรับเพื่อนๆที่สอบนักพัฒนาสังคม หรือ สอบเกี่ยวกับพัฒนา ลองเอาไปอ่านเล่นๆดูได้นะคะ เสริมความรู้ไปในตัวจ้า

แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 ความรู้ทั่วไป 40 ข้อ
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 100 ข้อพร้อมเฉลย

หรือเพื่อนๆจะอ่านแนวข้อสอบพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเล่นๆได้ที่หน้านี้เลย

แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน

1. คำว่า การพัฒนา ชุมชน หมายถึง อะไร ?
ตอบ การพัฒนากลุ่มคนให้สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. คำว่า “ชุมชน” ตามความหมายของการพัฒนาชุมชน หมายถึง ?
ตอบ ท้องถิ่น

3 เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญา แนวความคิด และทฤษฎี และเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน ควรเน้นอะไรมากที่สุด
ตอบ หลักการ

4 ที่กล่าวว่า การพัฒนาชุมชนเป็นการพัฒนาทางด้านวัตถุและจิตใจนั้น คำว่า จิตใจ หมายถึงอะไร
ตอบ ความรู้คู่คุณธรรม

5 หลักธรรมของพระพทธศาสนาข้อใดที่เป็นหัวใจของการพัฒนาชุมชน
ตอบ พรหมวิหาร 4

6 งานพัฒนาชุมชน มีลักษณะเป็นขบวนการให้การศึกษษนั้น หมายถึง อะไร ?
ตอบ การศึกษษนอกระบบโรงเรียน

7 ผู้นำท้องถิ่นหรือผู้นำชุมชน หมายถึง อะไร
ตอบ กำนันผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชนอื่นๆ ผู้อำนวยการเขต นายอำเภอ หัวหน้างานต่างๆของสำนักงานเขต หรือหัวหน้าส่วนราชการอื่นๆ

8 ปัญหาที่ร้ายแรงที่สุด ใรแหล่งชุมชนแออัด คือ
ตอบ โรคภัยไข้เจ็บ ยาเสพติด อาชญากรรม ยากจน

9 คุณสมบัติพิเศษของ ผู้นำ ชุมชน เป้นอย่างไร
ตอบ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ เสียสละ เพื่อส่วนรวม

10. การสำรวจเบื้องต้นก่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนต้องการได้ข้อมูล อะไรที่สำคัญที่สุด
ตอบ สภาพปัญหา และสาเหตุของปัญหาชุมชน

11. กลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชุมชนมากที่สุด คือ
ตอบ กลุ่มชนที่มีอาชีพ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเดียวกัน

12 นักพัฒนาชุมชน มีหลักการในการจัดอันดับความสำคัญก่อนหลังของปัญหาชุมชนอย่างไร ในการวางโครงการพัฒนาชุมชน
ตอบ แก้ปัญหาที่ง่ายและจำเป็นเร่งด่วน

13 ชุมชนเมืองและชุมชนชนบทมีข้อแตกต่างที่สุดตรงไหน
ตอบ สภาพการดำรงชีวิต

14 ในการให้การศึกษาประชาชน วิธีการใดได้ผลที่ดีที่สุด
ตอบ การจัดประชุม เชิงปฏิบัติการ

15 สหกรณ์ประเภทใดที่ท่านเห็นว่า การนำไปประยุกข์ใช้ร่วมกับการพัฒนาชุมชนในแหล่งชุมชนแออัด
ตอบ สหกรณ์เคหะสถาน สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า สหกณ์เครดิตยูเนี่ยน

ยิ่งอ่านมากกว่าเขา ก็จะสามารถทำข้อสอบได้มากกว่าเขาเช่นกัน สู้ๆนะคะ ขอให้สบติดอย่างที่ใจหวังกันทุกคนเลยจ้า