4 ก.ค. 2557

แนวข้อสอบพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ไว้อ่านทำความเข้าใจ

ไปเจอบทความแนวข้อสอบจากเวปไซต์ Thailocalmeet เห็นว่ามีประโยชน์เลยเอามาเผยแพร่ที่บล็อคนี้สำหรับเพื่อนๆที่กำลังหา แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลองอ่านรายละเอียดหัวข้อข้างล่างเพื่อทำความเข้าใจได้ไม่มากก็น้อยเลยค่ะในส่วนการสอบตำแหน่งนี้คงไม่พ้นทางด้านหนังสือราชการหรือพรบปฏิบัติงานทางราชการ ถ้าเพื่อนๆสนใจแนวข้อสอบลองอ่านดูได้เลยนะคะ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ภาค ข

1.สำนักนายกรัฐมนตรี เทียบได้กับส่วนราชการใด
ตอบ กระทวง

2. ส่วนราชการใดไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนทิ้งถิ่น
ตอบ อำเภอ

3. องค์ประกอบคณะกรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กกศ.) มาจากที่ใด
ตอบ โดยตำแหน่ง โดยการแต่งตั้ง โดยการเลือกตั้ง

4. ผู้บังคับบัญชาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คือใคร
ตอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

5.ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้ง อกคศ.
ตอบ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (กคศ.)
6.ประธาน ก.พ. คือใคร
ตอบ นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
7. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
ตอบ คุรุสภา
8.ฐานะของคุรุสภาคือ
ตอบ นิติบุคคลภายใต้กำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
9. บุคคลในข้อใดไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
ตอบ ผู้สนับสนุนการศึกษา
10.คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
ตอบ กคศ.
11.การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการต้องคำนึงถึงเรื่องใด
ตอบ ง. ....................
12.ส่วนราชการๆต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานใด
ตอบ กพร.
13.ข้อใดไม่ใช่หลักการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พศ.2546
ตอบ การบริหารราชการส่วนภูมิภาค
14.การเสนอนบาย แผนการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษา ให้เสนอต่อใคร
ตอบ คณะรัฐมนตรี
15. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ถือว่าเป็น
ตอบ ข้าราชการพลเรือนสามัญ
16. ใครเป็นประธาน อกพ.กระทรวง
ตอบ รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
17. ข้อใดผิดเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตอบ ตำแหน่งทางวิชาการ ต้น-สูง
18. การอุทรธ์ต่อ กพ. ต้องอุทรธ์ภายในกี่วัน
ตอบ 30 วัน
19. การร้องทุกข์ต่อ กพ. ต้องอุทรธ์ภายในกี่วัน
ตอบ นับวันที่รับทราบคำสั่ง
20. พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดจากพรบ. ใด
ตอบ พระราชบัญยัติการศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542
21.ผู้บังคับบัญชาสำนักงานรัฐมนตรีคือใคร
ตอบ เลขานุการรัฐมนตรี
22. ภารกิจของรัฐบาลเป็นไปเพื่อ
ตอบ ประโยชน์สุขของประชาชน
23. ส่วนราชการที่ทำงานราชการให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงคือ
ตอบ สำนักงานเลขานุการปลัดกระทรวง
24. ผู้แต่งตั้งรักษาราชการผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา คือ ใคร
ตอบ เลขาฯสพฐ
25. การกำหนดเขตการศึกษาต้องคำนึงถึงสิ่งใด
ตอบ ง. ...ปริมาณสถานศึกษา จำนวนประชากร วัฒนธรรม ความเหมาะสมด้านอื่น
26. ผู้ลงนามแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาในราชกิจจานุเบกษา คือผู้ใด
ตอบ รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ
27. ก่อนรัฐจะดำเนินการใดรัฐต้องทำอะไรก่อน
ตอบ วิเคราะห์ถึงผลดีผลเสียที่ตามมา
28. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยของข้าราชการ
ตอบ ให้ออก
29.การลาออกเพื่อไปสมัครลงการเมือง มีผลตั้งแต่เมื่อใด
ตอบ วันขอลาออก
30.นิติกรรมทางการเงิน
ตอบ ง. ......................
31.การอุทธรณ์ต้องกระทำในลักษณะใด
ตอบ ทำเป็นหนังสือ
32. คำสั่งทางปกครองมีผลตั้งแต่เมื่อใด
ตอบ วันที่ได้รับแจ้ง
33. คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบโดยกฎหมายทำอย่างไร
ตอบ เพิกถอน
34. ข้อมูลข่าวสารใดที่ประชาชนเข้าดูไม่ได้
ตอบ ประวัติผู้ป่วย
35. เมื่อรัฐบาลแถลงนโยบายแล้วต้องทำแผนบริหารราชการแผ่นดินให้เสร็จภายในกี่วัน
ตอบ 90 วัน
36. ข้อใดไม่มีในหนังสือภายใน
ตอบ คำลงท้าย
37. ลำดับการรับหนังสือ
ตอบ แยกประเภท – ลงทะเบียน – บันทึก – ส่ง
38. ผู้ดำรงตำแหน่งมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน
ตอบ ทำการแทน
39. แถลงการณ์จัดเป็นหนังสือประเภทใด
ตอบ หนังสือประชาสัมพันธ์
40.บรรดาข้อความที่ทางการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ เรียกว่า
ตอบ ข่าว
41.บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่วางไว้ โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ คือ
ตอบ ระเบียบ
42.ตราประทับการรับหนังสือมีขนาดเท่าใด
ตอบ 2.5*5 ซม.
43.คำรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่ระดับ 2 ขึ้นไป อยู่ตรงตำแน่งใด
ตอบ ขอบล่าง
44. ตราครุฑที่ใช้กับกระดาษ A4 มีขนาดเท่าใด
ตอบ 3 ซม.
45. การลงชื่อส่วนราชการตั้งแต่กรมลงมาให้ลงตั้งแต่
ตอบ กอง
46. ข้อใดไม่ใช่หนังสือราชการ
ตอบ ง. .......................(จำตัวเลือกไม่ได้)
47. หนังสือที่ต้องเก้บไว้ตลอดไป
ตอบ ประวัติศาสตร์ .............
48.หนังสือที่มีสำเนาสามารถหาได้จากที่อื่นต้องเก็บไว้กี่ปี
ตอบ 5 ปี
49. งานสารบรรณ คือ
ตอบ งาน รับ- ส่ง หนังสือ
50. ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติอยู่ที่ใด
ตอบ กระทรวงกลาโหม

ไว้ถ้ามีแนวข้อสอบเพิ่มเติมอื่นจะหามาเพิ่มให้นะคะ 

comments (0) / Read More

24 มิ.ย. 2557

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สอบปี 2557

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ เอาไว้สอบนายสิบตำรวจสายปราบปราม และ นายสิบตำรวจสายอำนวยกาารและสนับสนุน เดียวจะอัพให้เรื่อยๆเพื่อนๆสามารถแวะมาโหลดแนวข้อสอบตำรวจได้ฟรีเรื่อยๆนะคะ

เดียวถ้าเจอแนวข้อสอบตำรวจนายสิบจะเอามาลงเรื่อยๆจ้า
มีทั้งแนวข้อสอบเก่าแนวข้อสอบใหม่มาปะปนให้เพื่อนๆได้โหลดแล้วลองไปทำข้อสอบดูจ้า

แนวข้อสอบตำรวจ (รวม)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจ 2547
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
แนวข้อสอบพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

เนื้อหา

อัพเดต  24 มิถุนายน 2557
รักกันชอบกันอย่าลืม Like ที่ http://www.facebook.com/korsorbdee ด้วยนะคะ ขอให้โชคดีสอบติดข้าราชการทุกคนจ้า

comments (0) / Read More

17 พ.ค. 2557

แนวข้อสอบ กพ 2557 ไว้สอบเดือนมิถุนายน 2557

เดือนมิถุนายน 2557 นี้เพื่อนๆจะได้ถึงเวลาสอบ กพ ของ ปี 57 กันแล้ว เตรียมตัวกันดีหรือยังเอ่ย ? ถ้ายังไม่เตรียมตัวตอนนี้ รับรองไม่มีทางสอบผ่านแน่นอน แต่ถา้เริ่มอ่านวันนี้รับรองการสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไปของ กพ เพื่อนๆจะต้องสอบผ่านแน่นอน วันนี้เลยเตรียมแนวข้อสอบและเนื้อหาสำหรับสอบ กพ มาให้เพื่อนๆกันจ้า เป็นแวนข้อสอบเก่า แต่ถ้าเพื่อนๆทำได้หมดรับรองสอบผ่านแน่นอน สนใจไปดูแนวข้อสอบกันเลย

*เพิ่มแนวข้อสอบ กพ ชุดใหญ่
*เพิ่มความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอนุกรม
*เพิ่มแนวข้อสอบของสถาบันแอ็คกรุ๊ฟ

แนวข้อสอบ กพ
แนวทางการทำข้อสอบ กพ
แนวข้อสอบ กพ ชุดใหญ่
แนวข้อสอบ กพ ของสถาบันติวแอ็คกรุ๊ฟ

เนื้อหา
ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับอนุกรม

อัพเดตวันที่  พฤษภาคม 2557
รักกันชอบกันอย่าลืม Like ให้กันนะคะ

comments (1) / Read More

14 พ.ค. 2557

แนวข้อสอบโอเน็ตภาษาอังกฤษ ม.6 พร้อมเฉลย

แจกฟรีแนวข้อสอบโอเน็ตภาษาอังกฤษ ม.6 พร้อมเฉลยจ้าสำหรับน้องๆที่กำลังจะสอบโอเนตแล้วยังไม่มีแนวข้อสอบลองเอาแนวข้อสอบภาษาอังกฤษนี้ไปลองทำดูนะคะ ตัวแนวข้อสอบมี 100 ข้อ พร้อมเฉลยภาษาไทยแบบละเอียดเลย น้องๆที่ยังไม่รู้จะอ่านตรงไหนลองเอาแนวข้อสอบนี้ไปลองอ่านแบบคร่าวๆดูนะคะ สนใจโหลดแนวข้อสอบโอเน็ตภาษาอังกฤษ ม.6 พร้อมเฉลย อันนี้ได้ฟรีๆเลยจ้า

แนวข้อสอบโอเน็ตภาษาอังกฤษ ม.6 พร้อมเฉลย

รักกันชอบกันอย่าลืม like ที่ Facebook http://www.facebook.com/korsorbdee ด้วยนะคะ ขอให้โชคดีในการสอบทุกท่านค่ะ

comments (0) / Read More

10 พ.ค. 2557

สรุประเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2548

สรุประเบียบงานสารบรรณและแก้ไขเพิ่มเติมจ้า เพื่อนๆคนไหนที่กำลังจะสอบธุรการ บริหารงานบุคคล หรือตำแหน่งอื่นๆที่เกี่ยวกับงานสารบรรณในสำนักงานสนใจสรุปอันนี้ สามารถ Download ได้ฟรีเลยจ้า สำหรับคนที่อ่ายแบบเดิมๆแล้วงงลองมาอ่านอันนี้สรุปย่อๆเข้าใจง่ายๆ สนใจสรุประเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2548 ไปโหลดกันเลยจ้า

สรุประเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2548

comments (0) / Read More

1 พ.ค. 2557

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2557 พร้อมเฉลย

แจกแนวข้อสอบครูผู้ช่วยจ้า มีข้อสอบเยอะมากๆ พร้อมเฉลยทุกอัน เพื่อนคนไหนที่กำลังจะสอบครูผู้ช่วยหรือสอบครูตามประกาศต่างๆที่รับสมัครหรือสอบครูตามโรงเรียนอื่นๆที่อยู่ในเขต สพฐ หรือเอกชน หรือกำลังหาแนวข้อสอบครูผู้ช่วยอยู่แล้วต้องการอ่านแบบฟรีๆ

ลองเอาแนวข้อสอบนี้ไปลองทำดูนะคะ มีความรู้ทั่วไป พื้นฐานอาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครู ลองเอาไปเทสรวมแนวข้อสอบดูนะคะ หวังว่ามันพอช่วยเพื่อนๆได้บ้างไม่มากก็แนวสำหรับ แนวข้อสอบครูชุดนี้ เดียวจะหามาไว้เพิ่มอีกแน่นอนจ้า เดียวแนวข้อสอบตามสายจะทยอยมาลงเรื่อยๆจ้า

อัพเดตวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เพิ่ม แนวข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพครู ***

แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย (คาดเดา)
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย - ความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบวิชาชีพครู
แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 100 ข้อ
แนวข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพครู

เนื้อหา
คู่มือครูผู้ช่วย
พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


ถ้าเพื่อนๆสนใจแนวข้อสอบอื่นๆหรือตัวอย่างข้อสอบต่างๆลองดูได้จากทาง link ขวามือได้เลยหรือค้นหาที่ช่อง search ได้เลยนะคะ ขอให้สอบได้ทุกๆคนจ้า เป็นข้าราชการสมใจ

รักกันชอบกันอย่าลืม like ให้กันด้วยจ้าที่ http://www.facebook.com/korsorbdee

comments (17) / Read More

30 เม.ย. 2557

แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจ ธกส 120 ข้อ

ถึงคราวสอบกันอีกแล้วกับ การสอบธกส รอบใหม่ หรือสอบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สำหรับน้องๆที่จบใหม่ หรือเพื่อนๆที่ทำงานแล้ว อยากสอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาธุรกิจ ของ ธกส แต่ยังไม่มีข้อสอบ ลองเอาแนวข้อสอบนี้ไปลองเทสดูนะคะ สำหรับแนวข้อสอบ อันนี้ มี 120 ข้อ เป็นพื้นฐานที่เพื่อนๆควรมีไว้สอบเลย สนใจก็ลองดาวโหลดข้อสอบไปลองเทสดูจ้า สำหรับเพื่อนๆที่สอบตำแหน่งการเงิน เดียว fa จะลองหาแนวข้อสอบเผื่อให้นะ ไปโหลดแนวข้อสอบกันเลย

แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจ ธกส

รักกันชอบกันอย่าลืมกด Like ให้กะนด้วยนะคะที่ www.facebook.com/korsorbdee

comments (0) / Read More

แนวข้อสอบ ธกส ชุดใหญ่

แนวข้อสอบ ธกส ชุดใหญ่จ้า สำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะสอบ ธกส ที่กำลังจะมาเปิดในปีนี 2557
หรือ สอบทำงานในธนาคารแต่ไม่มีแนวข้อสอบไปอ่านลองมาอ่านทางนี้ได้เลยจ้า


อันนี้เป็นข้อสอบที่ มีคนรวบรวมมา เห็นจาก link ดาวโหลดจากเวปฝากไฟล์เลยขอเอามาเก็บไว้ที่ Blog แนวข้อสอบนี้จ้า ตัวแนวข้อสอบธกส นี้เป็นแนวข้อสอบจากเวปไซต์ mk-job.com ,ข้อมูลจากเว็ปไซต์ ธกส และข้อมูลจากเพื่อนที่ทำงาน ธกส

ไม่รู้ว่าเป็นของใคร หรือถ้าใครเป็นเจ้าของสามารถมาบอกได้เลยนะคะ
แต่ตอนนี้ขออนุญาตนำมาเผยแพร่นะคะ เห็นว่ามีประโยชน์มากเลย

แนวข้อสอบ ธกส ชุดใหญ่
Credit Mk-job.com

comments (0) / Read More

29 เม.ย. 2557

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป กทม 2557

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปจ้า ตัวนี้เป็นแนวข้อสอบที่รวบรวมความรู้ทั่วไปต่างๆ ทั้งความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้เกี่ยวกับทหาร ความรู้เกี่ยวกับเวปไซต์ หรือความรู้ทั่วไปต่างๆที่เพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้หรือไม่รู้ ตัวนี้มีข้อสอบอยู่ 1866 ข้อเลย ได้แนวข้อสอบมาจากเวปไซต์ Tlcthai.com ยังไงก็ขอบคุณสำหรับแนวข้่อสอบด้วยจ้า

สำหรับเพื่อนๆที่สอบข้าราชการกรุงเทพที่เปิดอยู่ ณ ขณะนี้ ลองเอาแนวข้อสอบความรู้ทั่วไปนี้ไปลองอ่านทบทวนได้เลยนะคะ เป็นแนวข้อสอบความรู้ทั่วไปที่จัดว่าดีเลยทีเดียวค่ะ

สนใจแนวข้อสอบ กทม ไปโหลดกันได้เลยจ้า
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป กทม

comments (0) / Read More

22 เม.ย. 2557

แนวข้อสอบ ภาค ก. ท้องถิ่น 2556 ชุดใหญ่ 2556

 แนวข้อสอบภาค ก. ส่วนท้องถิ่นชุดใหญ่ จ้า ถ้าพี่น้องท่านใดที่กำลังเตรียมตัวสอบท้องถิ่นที่กำลังเปิดสอบในเดือนมีนาคม 2557 นี้ หรือหาโหลดแนวข้อสอบภาค ก ส่วนท้องถิ่น กับ อบจ อบถ ปี 2557 ณ ตอนนี้ สนใจก็ดาวโหลดไปได้เลยนะคะ เดียวจะพยายามมาอัพเดตเรื่อยๆจ้า สำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะสอบกันในปีนี้ ลองดูรายละเอียดกันก่อนได้เลยกับข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ซึ่งเหมือนกับแนวข้อสอบ กพ เลย ลองดูอันแรกก่อนนะ ตอนนี้ใกล้จะสอบเข้ามาทุกทีแล้ว เตรียมตัวทำเลข ทำโจทย์กันเยอะๆนะคะ แนวข้อสอบของท้องถิ่นไม่ยากสำหรับเพื่อนจ้า

แนวข้อสอบภาค ก
ข้อสอบภาค ก ส่วนท้องถิ่นชุดใหญ่
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับท้องถิ่น

แนวข้อสอบภาค ข
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน

ความรู้ทั่วไปเฉพาะตำแหน่ง
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

*อัพเดต 17 ม.ค 2557


แนวข้อสอบส่วนนี้เป็นแนวข้อสอบภาค ก ซึ่งเป็นการวัดระดับความรู้ทั่วไป ในส่วนของ ภาค ข ซึ่งเป็นความรู้เฉพาะวิชาชีพให้เพื่อนๆไปอ่าน รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและดูในส่วนหัวข้อที่คาดการณ์ว่าจะออกสอบดูนะคะ
ถ้าเพื่อนๆคนใดสนใจแนวข้อสอบงานราชการอื่นๆก็ดูได้ที่นี่เลยจ้า แนวข้อสอบ
รักกันชอบกันอย่าลืม like ให้กันด้วยที่ http://www.facebook.com/korsorbdee ด้วยจ้า

comments (102) / Read More

21 เม.ย. 2557

แนวข้อสอบพัสดุไว้สอบท้องถิ่นในปี 2557

วันนี้เอาแนวข้อสอบพัสดุมาแจกเพื่อนๆ สำหรับเพื่อนๆที่กำลังเตรียมตัวสอบท้องถิ่นตำแหน่ง เจ้าหน้าพัสดุ โดยแนวข้อสอบมีทั้ง พรบ ข้อสอบความรู้ทั่วไป เพื่อนๆคนไหนที่กำลังหาแนวข้อสอบพัสดุอยู่ลองดาวโหลดข้อสอบนี้ไปลองเทสดูจ้า เผื่อเพื่อนๆมีความรู้อยู่แล้วจะได้ลองทำดูว่าเราได้คะแนนมาน้อยแค่ไหน
ติดขัดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะ สำหรับแนวข้อสอบฟรีอันนี้ ไปดาวโหลดแนวข้อสอบกันเลย แนวข้อสอบพัสดุท้องถิ่น รักกันชอบกันไป like กันที่ http://www.facebook.com/korsorbdee ได้นะคะ

comments (0) / Read More

13 มี.ค. 2557

แนวข้อสอบบุคลากร 3 ท้องถิ่น

แจกแนวข้อสอบบุคลากร 3 ส่วนท้องถิ่นจ้า เพื่อนคนไหนที่กำลังหาแนวข้อสอบบุคลากร เพื่อไว้สอบของส่วนท้องถิ่น หรือสอบตามหน่วยงานราชการต่างๆ สนใจแนวข้อสอบสามารถโหลดแนวข้อสอบได้ฟรีเลยจ้า ตัวแนวข้อสอบ มีคำถามและคำตอบในตัว มันสามารถช่วยเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยเลยสำหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้จะอ่านแนวข้อสอบอะไร ลองเอาแนวข้อสอบนี้ไปลองทำดูกัน

สนใจก็ไปโหลดแนวข้อสอบกันเลย จ้าแจกฟรีไม่มีเงื่อนไข
แนวข้อสอบบุคลากร 3

รักกันชอบกันอย่าลืม like กันที่ http://www.facebook.com/korsorbdee ถ้ามีแนวข้อสอบดีๆจะมาฝากเพื่อนๆกันอีกจ้า

comments (3) / Read More

12 มี.ค. 2557

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท้องถิ่น

แจกแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจ้า ตัวนี้เป็นของ หน่วยงานท้องถิ่นหรือสอบเข้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเรียกสั้นๆว่า อบต หรือสอบภาค ข ของ อบต ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นั้นเอง

ได้แนวข้อสอบมาจากคุณสมศักดิ์ เห็นว่ามีประโยชน์เลยเอามาอัพไว้ให้เพื่อนๆ ที่กำลังจะสอบดูจ้า แต่แนวข้อสอบ แอบยากสุดๆเลย เพื่อนๆที่สนใจ สามารถ Download แนวข้อสอบเลยนะ แนวข้อสอบมี 100 ข้อจ้า ขออนุญาตนำมาเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานและแนวทางการไปเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นะคะ

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท้องถิ่น

ถ้าเพื่อนๆสนใจแนวข้อสอบท้องถิ่นของนโญบายและแผนอีก 1 ชุดกดที่นี่เลยจ้า แนวข้อสอบนโยบายและแผน

รักกันชอบกันอย่าลืม Like กันที่ Facebook กันด้วยนะคะ ขอให้สุขภาพแข็งแรงคิดอะไรก็สมหวังนะคะ

comments (15) / Read More

28 ก.พ. 2557

แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน

แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์ สำหรับน้องๆที่ใช้สอบหลักเศรษฐศาสตร์หรือวิชาระบบระบบเศรษฐกิจทั่วไป หรือ เพื่อนๆที่สอบบัญชี นักวิชาการเงิน นักเศรษฐศาสตร์ลองเอาแนวข้อสอบนี้ไปลองอ่านและเทสดูจ้า ตัวแนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์มี 100 ข้อ สนใจสามารถโหลดแนวข้อสอบกันได้ฟรีเลย เป็นแนวข้อสอบพื้นฐานอ่านเข้าใจ ไม่ยากจนเกินไป สนใจโหลดแนวข้อสอบฟรีกันเลยจ้า

แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์

แนวข้อสอบแจกฟรีหรือยังไงลองค้นหาจากช่อง Search ดูกันก่อนได้เลยนะคะ

comments (0) / Read More

26 ม.ค. 2557

แนวข้อสอบความสามารถในด้านคิดคำนวณ 2557

แจกแนวข้อสอบความสามารถในด้านคิดคำนวณจ้า ตัวนี้เป็นแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ไว้สำหรับสอบภาค ก หรือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เพื่อนๆที่กำลังหาแนวข้อสอบพร้อมเฉลยแบบละเอียดแนะนำแนวข้อสอบอันนี้เลยค่ะ เป็นแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อยมากๆ เพื่อนๆที่เคยผ่านสนามสอบมาเยอะ พอเห็นแนวข้อสอบแล้วจะร้องอ๋อกันเลย สำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะสอบภาค ก ส่วนท้องถิ่น หรือสอบ กพ ในปี 2557 ลองเอาแนวข้อสอบนี้ไปลองเทสดูกันนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจโหลดแนวข้อสอบฟรีเลยจ้า ไปโหลดแนวข้อสอบกัน

แนวข้อสอบความสามารถในด้านคิดคำนวณ

ถ้าเพื่อนๆคนไหนโหลดแนวข้อสอบไม่ได้ให้โพสทิ้งไว้ที่กระทู้เลยนะคะ และรักกันชอบใจแนวข้อสอบก ด Like ให้กันด้วยจ้า ขอให้สอบข้าราชการได้กันทุกคนจ้า

comments (1) / Read More

2 ม.ค. 2557

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรู้ทั่วไป ไว้อ่านเพลินๆ

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป ไว้สอบ ครูผู้ช่วย เอาไว้อ่านเล่น เพื่อนๆคนไหนที่ยังคิดว่า ความรู้ทั่วไป น้อยหรือยังเตรียมตัวไม่พอ หรือชอบหาความรู้เพิ่มเติม ไม่จำเป็นต้องสอบครูก็ได้ อ่านไว้ประดับความรู้ กับแนวข้อสอบอันนี้เลย

ด้วยแนวข้อสอบเป็นของ www.facebook.com/terbtopanit ขอขอบคุณสำหรับแนวข้อสอบนี้จ้า เพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถดาวโหลดแนวข้อสอบอันนี้กันเลยจ้า

รักกันชอบกันอย่าลืมไปเยี่ยมที่ www.facebook.com/korsorbdee กันนะคะ

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ครูผู้ช่วย

comments (0) / Read More

26 ธ.ค. 2556

แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 ส่วนท้องถิ่นพร้อมเฉลย

 แจกแนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน จ้า เพื่อนๆคนไหนที่กำลังหาแนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน หรือ แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 อยู่ ลองเอาแนวข้อสอบนี้ไปดูด้วยนะ มี 40 ข้อพร้อมเฉลย ตัวแนวข้อสอบ เป็นข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน แต่พออ่านแล้ว ตัวแนวข้อสอบ ออกเป็นความรู้ทั่วไปซะมากกว่า ยังไงคนที่กำลังสอบนักพัฒนาชุมชน 3 ลองเอาไปอ่านดูนะคะ มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยจ้า สำหรับเพื่อนๆที่สอบนักพัฒนาสังคม หรือ สอบเกี่ยวกับพัฒนา ลองเอาไปอ่านเล่นๆดูได้นะคะ เสริมความรู้ไปในตัวจ้า

*อัพเดต แนวข้อสอบพัฒนาชุมชนอ่าน ประดับความรู้ 15 ข้อ

แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 ความรู้ทั่วไป 40 ข้อ
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 100 ข้อพร้อมเฉลย

หรือเพื่อนๆจะอ่านแนวข้อสอบพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นเล่นๆได้ที่หน้านี้เลย

แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน

1. คำว่า การพัฒนา ชุมชน หมายถึง อะไร ?
ตอบ การพัฒนากลุ่มคนให้สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. คำว่า “ชุมชน” ตามความหมายของการพัฒนาชุมชน หมายถึง ?
ตอบ ท้องถิ่น

3 เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญา แนวความคิด และทฤษฎี และเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน ควรเน้นอะไรมากที่สุด
ตอบ หลักการ

4 ที่กล่าวว่า การพัฒนาชุมชนเป็นการพัฒนาทางด้านวัตถุและจิตใจนั้น คำว่า จิตใจ หมายถึงอะไร
ตอบ ความรู้คู่คุณธรรม

5 หลักธรรมของพระพทธศาสนาข้อใดที่เป็นหัวใจของการพัฒนาชุมชน
ตอบ พรหมวิหาร 4

6 งานพัฒนาชุมชน มีลักษณะเป็นขบวนการให้การศึกษษนั้น หมายถึง อะไร ?
ตอบ การศึกษษนอกระบบโรงเรียน

7 ผู้นำท้องถิ่นหรือผู้นำชุมชน หมายถึง อะไร
ตอบ กำนันผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชนอื่นๆ ผู้อำนวยการเขต นายอำเภอ หัวหน้างานต่างๆของสำนักงานเขต หรือหัวหน้าส่วนราชการอื่นๆ

8 ปัญหาที่ร้ายแรงที่สุด ใรแหล่งชุมชนแออัด คือ
ตอบ โรคภัยไข้เจ็บ ยาเสพติด อาชญากรรม ยากจน

9 คุณสมบัติพิเศษของ ผู้นำ ชุมชน เป้นอย่างไร
ตอบ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ เสียสละ เพื่อส่วนรวม

10. การสำรวจเบื้องต้นก่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนต้องการได้ข้อมูล อะไรที่สำคัญที่สุด
ตอบ สภาพปัญหา และสาเหตุของปัญหาชุมชน

11. กลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชุมชนมากที่สุด คือ
ตอบ กลุ่มชนที่มีอาชีพ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเดียวกัน

12 นักพัฒนาชุมชน มีหลักการในการจัดอันดับความสำคัญก่อนหลังของปัญหาชุมชนอย่างไร ในการวางโครงการพัฒนาชุมชน
ตอบ แก้ปัญหาที่ง่ายและจำเป็นเร่งด่วน

13 ชุมชนเมืองและชุมชนชนบทมีข้อแตกต่างที่สุดตรงไหน
ตอบ สภาพการดำรงชีวิต

14 ในการให้การศึกษาประชาชน วิธีการใดได้ผลที่ดีที่สุด
ตอบ การจัดประชุม เชิงปฏิบัติการ

15 สหกรณ์ประเภทใดที่ท่านเห็นว่า การนำไปประยุกข์ใช้ร่วมกับการพัฒนาชุมชนในแหล่งชุมชนแออัด
ตอบ สหกรณ์เคหะสถาน สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า สหกณ์เครดิตยูเนี่ยน


comments (3) / Read More

17 ธ.ค. 2556

คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2557

คำขวัญวันเด็ก จาก นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร เนื่องในวันเด็ก แห่งชาติ ปี 2557

กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง

comments (0) / Read More

26 พ.ย. 2556

แนวข้อสอบผู้ช่วยการเงิน ธ.ก.ส.

แนวข้อสอบ ธกส หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำหรับเพื่อนๆกำลังจะสอบ 10 ข้อนี้ลองอ่านเล่นๆแล้วลองสอบดูกันจ้า ใครไม่แม่น ลองอ่านดูเลย


1. ธนาคาร ธ.ก.ส.จัดตั้งขึ้น เมื่อใด
ก. พ.ศ. 2473 ข. พ.ศ. 2499
ค. พ.ศ. 2502 ง. พ.ศ. 2509
ตอบ ง. พ.ศ. 2509 เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในสมัยนั้น

2. พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อใด
ก. พุทธศักราช 2475 ข. พุทธศักราช 2490
ค. พุทธศักราช 2502 ง. พุทธศักราช 2486
ตอบ พุทธศักราช 2486

3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค. กระทรวงการคลัง
ง. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตอบ ค. กระทรวงการคลัง

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนปัจจุบันคือใคร
ก. บุญทรง เตริยาภิรมย์ ข. ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
ค. กิตติรัตน์ ณ ระนอง ง. จุติ ไกรฤกษ์
ตอบ ค. กิตติรัตน์ ณ ระนอง เริ่มดำรงตำแหน่ง 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555

5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คนปัจจุบัน คือใคร
ก. นายยุคล ลิ้มแหลมทอง ข. ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ
ค. ธีระ วงศ์สมุทร ง. พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
ตอบ ก. นายยุคล ลิ้มแหลมทอง

6. ผู้จัดการใหญ่ ของ ธ.ก.ส. คนปัจจุบัน คือใคร
ก. นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ ข. นางพูนสุข มุสิกลัด
ค. นายสมชัย อ่ำพันธ์ ง. นายลักษณ์ วจนานวัช
ตอบ ง. นายลักษณ์ วจนานวัช

7. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีชื่อภาษาอังกฤษว่า
ก. ค. Bank for Agriculture
ข. Bank for Agricultural Cooperatives
ค. Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
ง. Bank Authority Meteorological
ตอบ ค. Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives

8. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ก. ให้บริการสินเชื่อครบวงจรเพื่อเสริมสร้างโอกาสและสนับสนุนเกษตรกร
ข. สนับสนุนทุนดำเนินงานให้ครอบคลุมความต้องการของภาคชนบท
ค. พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ง. พัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรอย่างมีคุณภาพ
ตอบ ข. สนับสนุนทุนดำเนินงานให้ครอบคลุมความต้องการของภาคชนบท

9. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของ ธนาคาร ธ .ก.ส.
ก. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย
ข. ยึดมั่นในหลักการบริหารงาน
ค. สนับสนุนเกษตรกรจนสามารถเพิ่มผลผลิต ได้อย่างมีคุณภาพ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ก. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย

10. ข้อใดคือนิยามวัฒนธรรมของ ธ.ก.ส.
ก.ซื่อสัตย์สุจริต
ข. มีสำนึกรับผิดชอบ
ค. ตอบสนองเป็นทีม
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

comments (0) / Read More

เทคนิคฝึกสมองให้คิดเก่ง คิดเร็ว

ช่วงนี้ใกล้จะสอบท้องถิ่นกันแล้ว หลายคนเตีรยมตัวสอบอย่าง ขะมักเขม้นเลย บางคนก็อ่านทันบ้าง หลายคนก็อ่านไม่ทันบ้าง วันนี้ Fa มีเทคนิคจากหนังสือชีวจิตมาฝากเพื่อนๆกันค่ะ ไปดูเทคนิคการฝึกสมองกันจ้า

เมื่อนั่งทำงานนานๆ สมองถูกใช้งานอย่างหนัก คงต้องมีบ้างที่เราจะเจอกับภาวะ “คิดอะไรก็คิดไม่ออก”

หนังสือเรื่อง “ศาสตร์ชีวิต” เขียนไว้ว่า สมองของมนุษย์มีระบบการทำงานที่เชื่อมโยงซับซ้อน ซึ่งการเรียนรู้ของมนุษย์เกิดจากการรับข้อมูล และการนำข้อมูลเหล่านั้นผ่านเข้าสู่กระบวนการจดจำ ดังนั้น การที่เราคิดอะไรไม่ค่อยออก จึงอาจแปลว่าสมองไม่ได้ทำงานเชื่อมโยงกันอย่างเต็มที่ หรือข้อมูลที่ได้รับการบันทึก มีแต่ข้อมูลเดิมๆ

ถ้าอย่างนั้น คงถึงเวลาที่เราต้องมาลับสมองกันสักหน่อย โดยใช้ 3 เทคนิคดังนี้ค่ะ

1. คิดแล้วทำ การลงมือทำเป็นผลลัพธ์ของการคิด หากคิดแล้วทำอย่างต่อเนื่อง จะทำให้สมองได้จดจำวิธีการที่เป็นรูปธรรมจากการลงมือทำ และสามารถหาแนวทางพัฒนากระบวนการคิดและการทำของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไปได้

2. ลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ หลังจากทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนชำนาญแล้ว ลองออกไปทำในสิ่งที่ไม่เคยทำบ้าง เพื่อเปิดมุมมอง และฝึกสมองให้ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ

3. บริหารสมอง 2 ซีก ตามปกติ สมองซีกซ้ายและซีกขวาซึ่งมีหน้าที่ต่างกัน จะทำงานประสานเชื่อมโยงกันโดยอัตโนมัติ การฝึกบริหารสมองทั้ง 2 ซีกบ่อยๆ จึงช่วยให้สมองทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้จากการคิดจึงมีคุณภาพมากขึ้นด้วย

วิธีง่ายๆในการบริหารสมองซีกขวา (การใช้จินตนาการ ความรู้สึก) และซีกซ้าย(การใช้เหตุผล) ที่อยากแนะนำคือ ให้ฝึกขีดๆเขียนๆอะไรก็ได้ โดยใช้ทั้งมือข้างที่ถนัดและไม่ถนัด สมองจะประสานงานกันได้ดีขึ้น


 


comments (0) / Read More

21 ต.ค. 2556

แนวข้อสอบเจตคติ วิชาชีพครู พื้นฐานที่ควรมีไว้สอบ

หายหน้าหายตาไปนาน Fa ได้กลับมาบ้างนิดหน่อย เพราะงานเยอะมาก วันนี้เลยเอาแนวข้อสอบ เจตคติวิชาชีพครู มาให้เพื่อนๆที่เตรียมตัวสอบ ครูผู้ช่วย ตามโรงเรียนต่างๆ สำหรับแนวข้อสอบนี้ เป็นพื้นฐาน ทางด้านวิชาชีพครู มาตรฐาน จริยธรรม จรรยาบรรณของครูผู้ช่วย สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการโหลดแนวข้อสอบ อันนี้เป็นแนวข้อสอบฟรีที่ดีอีกชุดนึงที่เพื่อนๆต้องโหลดมาเลยจ้า สนใจไปดาวโหลดแนวข้อสอบกันเลย

แนวข้อสอบเจตคติวิชาชีพครู

comments (0) / Read More

22 ก.ย. 2556

อาเซียน 10 ประเทศ มีประเทศอะไรบ้าง

รู้จัก 10 ประเทศอาเซียน
1.บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)

ประเทศบรูไน มีชื่อเป็นทางการว่า "เนการาบรูไนดารุสซาลาม" มีเมือง "บันดาร์เสรีเบกาวัน" เป็นเมืองหลวง ถือเป็นประเทศที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก เพราะมีพื้นที่ประมาณ 5,765 ตารางกิโลเมตร ปกครองด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราช โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีประชากร 381,371 คน (ข้อมูลปี พ.ศ.2550) โดยประชากรเกือบ 70% นับถือศาสนาอิสลาม และใช้ภาษามาเลย์เป็นภาษาราชการ
2.ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)

เมืองหลวงคือ กรุงพนมเปญ เป็นประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยทางทิศเหนือ และทิศตะวันตก มีพื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร หรือขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย มีประชากร 14 ล้านคน (ข้อมูลปี พ.ศ.2550) โดยประชากรกว่า 80% อาศัยอยู่ในชนบท 95% นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาราชการ แต่ก็มีหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และเวียดนามได้
3.สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)

เมืองหลวงคือ จาการ์ตา ถือเป็นประเทศหมู่เกาะขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีพื้นที่ 1,919,440 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรมากถึง 240 ล้านคน (ข้อมูลปี พ.ศ.2553) โดย 61% อาศัยอยู่บนเกาะชวา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และใช้ภาษา Bahasa Indonesia เป็นภาษาราชการ

4.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) (The Lao People's Democratic Republic of Lao PDR
เมืองหลวงคือ เวียงจันทน์ ติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตก โดยประเทศลาวมีพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทย คือ 236,800 ตารางกิโลเมตร พื้นที่กว่า 90% เป็นภูเขาและที่ราบสูง และไม่มีพื้นที่ส่วนใดติดทะเล ปัจจุบัน ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยม โดยมีประชากร 6.4 ล้านคน ใช้ภาษาลาวเป็นภาษาหลัก แต่ก็มีคนที่พูดภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศสได้ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ


5.ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)

เมืองหลวงคือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตศูนย์สูตร แบ่งเป็นมาเลเซียตะวันตกบคาบสมุทรมลายู และมาเลเซียตะวันออก ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว ทั้งประเทศมีพื้นที่ 329,758 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร 26.24 ล้านคน นับถือศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ ใช้ภาษา Bahasa Melayu เป็นภาษาราชการ

6.สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)

เมืองหลวงคือ กรุงมะนิลา ประกอบด้วยเกาะขนาดต่าง ๆ รวม 7,107 เกาะ โดยมีพื้นที่ดิน 298.170 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 92 ล้านคน (ข้อมูลปี พ.ศ.2553) ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ และเป็นประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเป็นอันดับ 4 ของโลก มีการใช้ภาษาในประเทศมากถึง 170 ภาษา แต่ใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาตากาลอก เป็นภาษาราชการ


7.สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore)

เมืองหลวงคือ กรุงสิงคโปร์ ตั้งอยู่บนตำแหน่งยุทธศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางคมนาคมทางเรือของอาเซียน จึงเป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจมากที่สุดในย่านนี้ แม้จะมีพื้นที่ราว 699 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น มีประชากร 4.48 ล้านคน ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ แต่มีภาษามาเลย์เป็นภาษาประจำชาติ ปัจจุบันใช้การปกครองแบบสาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว

8.ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)

เมืองหลวงคือกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 513,115.02 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 77 จังหวัด มีประชากร 65.4 ล้านคน (ข้อมูลปี พ.ศ.2553) ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และใช้ภาษาไทยเป็นภาษาราชการ ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุขของประเทศ

9.สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam)

เมืองหลวงคือ กรุงฮานอย มีพื้นที่ 331,689 ตารางกิโลเมตร จากการสำรวจถึงเมื่อปี พ.ศ.2553 มีประชากรประมาณ 88 ล้านคน ประมาณ 25% อาศัยอยู่ในเขตเมือง ส่วนใหญ่ร้อยละ 70 นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน ที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์ ปัจจุบัน ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์

10.สหภาพพม่า (Union of Myanmar)

มีเมืองหลวงคือ เนปิดอว ติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันออก โดยทั้งประเทศมีพื้นที่ประมาณ 678,500 ตารางกิโลเมตร ประชากร 48 ล้านคน กว่า 90% นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท หรือหินยาน และใช้ภาษาพม่าเป็นภาษาราชการ
ขอบคุณที่มาจากกระปุกดอทคอม

comments (0) / Read More

10 ก.ย. 2556

แนวข้อสอบ อนุกรม เลขไว้สอบ ภาค ก ส่วนท้องถิ่น

วันนี้เอาแนวข้อสอบ อนุกรมเลขมาฝากเพื่อนๆจ้ามีเฉลยให้ด้วยในตัว ตัวแนวข้อสอบอนุกรมนี้ เป็นแนวข้อสอบ อนุกรมพื้นฐาน เหมาะกับเพื่อนๆที่ไม่ค่อยเข้าใจคณิตศาสตร์อนุกรมมากนัก พอไปเจอแนวข้อสอบจะได้ ไม่ตื่นแนนวข้อสอบมากนัก สนใจก็สามารถโหลดแนวข้อสอบกันได้เลยจ้า

แนวข้อสอบอนุกรม ภาค ก ส่วนท้องถิ่น

ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัพเดตแนวข้อสอบมากนัก ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะ รักกันชอบกันยังสามารถติดตามได้ที่ http://www.facebook.com จ้า

comments (3) / Read More

21 ส.ค. 2556

แนวข้อสอบ word เอาไว้สอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

แนะนำแนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Office จ้า สำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาแนวข้อสอบ word อยู่ลองเอาแนวข้อสอบนี้ไปอ่านเป็นแนวทางในการสอบได้เลยจ้า ตัวแนวข้อสอบมี 30 ข้อโหลดฟรี เหมือนเดิมไป โหลดแนวข้อสอบกันจ้า

แนวข้อสอบ Microsoft Office Word

รักกันชอบกันอย่าลืมไปกด like ที่ http://www.facebook.com/korsorbdee จ้า

comments (0) / Read More

13 ส.ค. 2556

แนวข้อสอบพัสดุ อบต

ไปเจอแนวข้อสอบพัสดุ ส่วนท้องถิ่นมา เห็นว่ามีปีะโยชน์เลยเอามาเผยแพร่ใน  สำหรับเพื่อนๆที่กำลังสอบนักวิชาการพัสดุ ยังไม่มีแนวข้อสอบ ลองเอาแนวข้อสอบอันนี้ไปลองอ่านดูจ้า แนวข้อสอบเป็นของ facebook/tertopanit ขออนุญาตนำมาเผยแพร่ที่นี่นะคะ ลองเอาแนวข้อสอบไปอ่านดูกันเลยจ้า

แนวข้อสอบพัสดุ อบต

ช่วงนี้ไม่ค่อยอัพเดตแนวข้อสอบ และตอบคำถามแนวข้อสอบกับเพื่อนๆมากนัก เพราะติดงานหลายอย่างแต่ยังไงก็จะพยายามหาแนวข้อสอบให้เพื่อนๆจ้า

comments (0) / Read More

7 ส.ค. 2556

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป อ่านง่ายๆ

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป อ่านไว้ไม่เสียหลาย
ไปเจอแนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหน่วยงานราชการ แผนต่างๆ ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย อันนี้เป็นของคุณ (เส่ง สิงห์โตทอง) เห็นว่ามีประโยชน์เลยเอามาเผยแพร่ที่ Blog นี้นะคะ อ่านแล้วได้ความรู้ดีมากๆ ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่กำลังตามหาแนวข้อสอบแบบนี้อยู่ลองดูรายละเอียดได้จากนี่เลยจ้า เอาไว้อ่านประดับความรู้ ถ้าสนใจก็ไปดูแนวข้อสอบกันเลย

http://dc389.4shared.com/doc/viHvc6Gv/preview.html

ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดียวร้อนเดียวหนาวดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยจ้า
รักกันชอบกันอย่าลืม Like ที่แฟนเพจแนวข้อสอบที่ http://www.facebook.com/korsorbdeeแนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ

comments (1) / Read More

6 ส.ค. 2556

กรมสุขภาพจิตรับสมัครสอบ สิงหาคม 2556

กรมสุขภาพจิตรับสมัครสอบพนักงานราชการหลายอัตรา เพื่อนๆที่สนใจสอบราชการ ลองไปสมัครสอบได้เลยนะคะ กำหนดวันรับสมัครที่ 13 สิงหาคม 56 - 19 สิงหาคม 2556 โดยมีตำแหน่งที่รับสมัครดังนี้

  1. นักจัดการงานทั่วไป 27 อัตรา
  2. นักทรัพยากรบุคคล  3 อัตรา
  3. นักวิเคราห์นะโยบายและแผน 14 อัตรา
  4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6 อัตรา
  5. นักวิชาการสาธารณสุข 5 อัตรา
  6. เจ้าพนักงานธุรการ 15 อัตรา
  7. เจ้าพนักงานบริการ 25 อัตรา
สนใจรายละเอียดสอบกรมสุขภาพจิต 56
เพิ่มเติมหรือสมัครสอบได้ที่นี่เลยนะคะ
รายละเอียดเพิ่มเติม

comments (0) / Read More

1 ส.ค. 2556

รวมแนวข้อสอบรัฐสภา

แจกฟรีแนวข้อสอบรัฐสภาหลายชุดเลยจ้า สำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาแนวข้อสอบรัฐสภาอยู่ ถ้ากำลังหาแนวข้อสอบอยู่ลองเอาแนวข้อสอบอันนี้ไปลองเทสดูได้นะคะ ตัวแนวข้อสอบมีอยู่ 3 ชุดเลย รวมแนวข้อสอบมากึง 400 ข้อ ถ้าสนใจก็สามารถ Download แนวข้อสอบไปลองหัดทำดูได้นะคะ

รวมแนวข้อสอบรัฐสภา 

ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัพเดตเนื่องจาก จัดสถานที่ทำงานใหม่
อาจไม่สะดวกหรือดูแลเพื่อนๆไม่ทั่วถึงต้องขออภัยด้วยจ้า

รักกันชอบกันอย่าลืม like ที่ http://www.facebook.com/korsorbdee จ้า

comments (0) / Read More