29 พ.ย. 2561

20 ส.ค. 2561

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ และ นักจัดการงานทั่วไป พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ และ นักจัดการงานทั่วไป  ของคุณ ประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ มีทั้งหมด 154 ข้อ พร้อมเฉลย ลองไปอ่านกันดู 17 ส.ค. 2561

แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553

แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553

ใครที่กำลังหาแนวข้อสอบอยู่ลองดาวโหลดแนวข้อสอบไปอ่านกันฟรีๆ แนวข้อสอบชุดนี้ ฟาไปเจอมาจาก Google Drive ของคุณ ประพันธ์ เวารัมย์ ลองไปอ่านแนวข้อสอบกันดูนะ มี 61 ข้อ พร้อมเฉลย ลองอ่านดูแล้วถือว่าเป็นแนวข้อสอบที่ดีมากๆ ตัวนี้อัพเดตปี 2561 ด้วย ลองเข้าไปอ่านกัน

14 ส.ค. 2561

แนวข้อสอบหลักวิชาการจัดการทั่วไป พร้อมเฉลย

แจก แนวข้อสอบหลักวิชาการจัดการทั่วไป พร้อมเฉลย ให้อ่านสอบกันฟรีๆ เพื่อนๆที่กำลังหาแนวข้อสอบ ของตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ลองอ่านอันนี้กันก่อน ฟาไปได้มาจากน้องที่พึ่งไปสอบมาแนวข้อสอบนี้มีอยู่ 32 ข้อ อ่านเอาองค์ความรู้ไปสอบกันนะจ้ะ

ไม่ได้อัพ บล็อค นานมากๆ เพราะงานล้นมือมากมาย ช่วงนี้ก็มีแนวข้อสอบอยู่เยอะพอสมควรจะทยอยเอามาอัพให้จ้า ยังไงลองดาวโหลดแนวข้อสอบไปลองอ่านกันดู ถ้าไม่อ่านไปสอบไม่มีความรู้แล้วจะแย่เอานะ ลองไปโหลดมาอ่านกัน