15 ม.ค. 2558

กสท โทรคมนาคม รับสมัครบุคคลบรรจุเข้าทำงาน ม.ค 2558

กสท รัฐวิสาหกิจเปิดสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง
วุฒิ ปวส - ปริญญาตรี
จำนวน 44 อัตรา
ระหว่างวันที่ 9 - 30 มกราคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม

7 ม.ค. 2558

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการศึกษา

แจกฟรีแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาหรือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โดยแนวข้อสอบเป็นความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารและการประเมิน ทั้งในส่วนของสมรรถนะ วิสัยทรรศน์ในองค์กร การมุ่งเน้นถึงผลสัมฤทธิ์ซึ่งเป็นแนวข้อสอบที่ยากเอาเรื่องเหมือนกัน แต่ทั้งนี้มันเป็นพื้นฐานของตำแหน่งที่เพื่อนๆใช้สอบต้องรู้ไว้บ้างไม่มากก็น้อย ยังไงสนใจก็สามารถดาวโหลดไปลองอ่านกันดูได้นะคะ มี 61 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียดเลย รับรองเราจะมีความรู้ทางด้านนี้เพิ่มขึ้นเยอะเลยล่ะ

19 ธ.ค. 2557

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ2558

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในกองทัพอากาศใน ปี 2558
จำนวน 621 อัตรา ดังนี้

ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร จำนวน 47 อัตรา
1.ปริญญาตรี จำนวน 43 อัตรา
2.ปริญญาโท จำนวน 4 อัตรา

ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร จำนวน 574 อัตรา
1.มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) จำนวน 228 อัตรา
2.ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 344 อัตรา
3.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่ วันที่ 15 มกราคม – 5 มีนาคม 2558
ทาง - www.job.rtaf.mi.th
www.person.rtaf.mi.th
www.rtafcareer.thaijobjob.com

โดยรายละเอียด สาขาวิชาและตำแหน่งที่รับสมัครจะประกาศเพิ่มเติม
วันพฤหัสที่ 25 ธันวาคม 2557

สอบถามขั้นตอนการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่
โทร. 0 2534 2402-3,5 และ 0 2534 2440-1 ในวันและเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ โทร. 0 2534 8587-91

18 ธ.ค. 2557

ธ.ออมสิน เปิดรับพนักงาน วุฒิม.ต้น-ป.โท ถึง 30 ธ.ค.57

ธ.ออมสิน เปิดรับพนักงานล็อตใหญ่ วุฒิม.ต้น-ป.โท สมัครออนไลน์ 24 ชม. ถึง 30 ธ.ค.57
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังนี้ค่ะ

<<< 1. ลูกจ้างปฏิบัติการ >>>
ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท
เกรดเฉลี่ย ปริญญาตรีตั้งแต่ 2.50 ถึง 4.00
เกรดเฉลี่ย ปริญญาโทตั้งแต่ 2.50 ถึง 4.00
อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 35 ปี

คุณสมบัติทั่วไปที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร บัญชี
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของธนาคาร
2. เกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
4. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ และธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ

<<< 2. ลูกจ้างวิชาชีพพยาบาล >>>
อัตราค่าจ้าง 15,000 – 21,000 บาท ขึ้นอยู่กับ ประสบการณ์ในการทำงาน (ปี)

คุณสมบัติทั่วไปที่ธนาคารกำหนด
สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ด้านพยาบาล
ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท
เกรดเฉลี่ย ปริญญาตรีตั้งแต่ 2.50 ถึง 4.00
เกรดเฉลี่ย ปริญญาโทตั้งแต่ 2.50 ถึง 4.00
อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 35 ปี
ปฏิบัติงาน ณ
– ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
– ธนาคารออมสินภาค 6 (จังหวัดนครสวรรค์)
– ธนาคารออมสินภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่)
– ธนาคารออมสินภาค 10 (จังหวัดอุดรธานี)
– ธนาคารออมสินภาค 11 (จังหวัดขอนแก่น)
– ธนาคารออมสินภาค 13 (จังหวัดนครราชสีมา)
– ธนาคารออมสินภาค 15 (จังหวัดชลบุรี)

<<< 3. ลูกจ้างผู้ช่วยทันตแพทย์ >>>
ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ถึง ปริญญาโท
อายุต่ำกว่า 35 ปี ลงมา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานด้านทันตกรรม
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
4. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 10,500 บาท
คุณวุฒิ ปวส. = 11,500 บาท
โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

<<< 4. ลูกจ้างช่างเขียนแบบ >>>
ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ถึง ปริญญาโท
อายุต่ำกว่า 35 ปี ลงมา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานด้านเขียนแบบ
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
4. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 10,500 บาท
คุณวุฒิ ปวส. = 11,500 บาท
โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

<<< 5. ลูกจ้างช่างอิเล็กทรอนิกส์ >>>
ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ถึง ปริญญาโท
อายุต่ำกว่า 35 ปี ลงมา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ ด้านไฟฟ้า ด้านวิทยุและโทรคมนาคม
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
4. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 10,500 บาท
คุณวุฒิ ปวส. = 11,500 บาท
โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

<<< 6. ลูกจ้างช่างเทคนิค >>>
ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ถึง ปริญญาโท
อายุต่ำกว่า 35 ปี ลงมา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานด้านสถาปัตยกรรม ด้านก่อสร้าง ด้านโยธา ด้านไฟฟ้า ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน ด้านสำรวจ
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
4. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 10,500 บาท
คุณวุฒิ ปวส. = 11,500 บาท
โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

<<< 7. ลูกจ้างช่างยนต์ >>>
ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ถึง ปริญญาโท
อายุต่ำกว่า 35 ปี ลงมา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานด้านเครื่องยนต์
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
4. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 10,500 บาท
คุณวุฒิ ปวส. = 11,500 บาท
โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

<<< 8. ลูกจ้างช่างภาพ >>>
ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ถึง ปริญญาโท
อายุต่ำกว่า 35 ปี ลงมา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานด้านการถ่ายภาพ และโสตทัศนูปกรณ์
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
4. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 10,500 บาท
คุณวุฒิ ปวส. = 11,500 บาท
โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

<<< 9. ลูกจ้างช่างศิลป์ >>>
ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ถึง ปริญญาโทอายุต่ำกว่า 35 ปี ลงมา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานด้านศิลปะ และด้านวิจิตรศิลป์
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
4. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 10,500 บาท
คุณวุฒิ ปวส. = 11,500 บาท
โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

<<< 10. ลูกจ้างขับรถยนต์ >>>
ระดับการศึกษาตั้งแต่ มัธยมศึกษา ถึง ปริญญาโท
อายุตั้งแต่ 25 ปี ถึง 45 ปี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้
2. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปี นับถึง
วันปิดรับสมัคร
3. มีใบอนุญาตขับรถยนต์
4. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
5. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ม.3 = 9,000 บาท

<<< 11. ลูกจ้างขับเรือยนต์ >>>
ระดับการศึกษาตั้งแต่ มัธยมศึกษา ถึง ปริญญาโท
อายุตั้งแต่ 25 ปี ถึง 45 ปี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้
ไม่ต่ำกว่านี้
2. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปี นับถึง วันปิดรับสมัคร
3. มีใบอนุญาตขับเรือยนต์
4. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
5. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ม.3 = 9,000 บาท

ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกใบสมัครหรือไม่คัดเลือกใบสมัคร และสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกหรือไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการทดสอบ หรือสัมภาษณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิ์ใดๆ โต้แย้งมิได้

ทั้งนี้ ใบสมัครของท่าน ธนาคารจะเก็บเป็นข้อมูลไว้ในระบบนับถึงวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

https://job.gsb.or.th:8443/WebRC