11 ก.ย. 2557

แนวข้อสอบงานสารบรรณ พ.ศ.2526

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 อันนี้เอาไว้อ่านสอบตำรวจที่กำลังจะเปิดสอบในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้ว เผื่อเพื่อนๆคนหนอยากสอบตำรวจ ลองเอาแนวข้อสอบ งานสารบรรณ พ.ศ.2526 นี้ไปลองอ่านเพิ่มเติมดูนะคะ มีเรื่องเกี่ยวกับหนังสือราชการ ทั้งภายใน ภายนอก หนังสือเร่งด่วน พร้อมคำอธิบายให้เพื่อนๆได้อ่านทำความเข้าใจ เป็นแนวข้อสอบที่ดีอีกอันที่แนะนำเลยจ้า ไปดาวโหลดแนวข้อสอบกันได้ฟรีๆเลยนะคะ

20 ส.ค. 2557

ลักษณะโครงการที่ดี ควรเป็นอย่างไร ?

การเขียนโครงการที่ดีควรเป็นอย่างไร ? 
สามารถดูรายละเอียดแบบรุปย่อๆกันเลย อ่านง่ายเข้าใจดีด้วย 

1. ต้องเป็นโครงการที่แก้ปัญหาได้

2. มีรายละเอียด เนื้อหา ชัดเจน ครบครัน และสามารถตอบปัญหาที่จะตามมาเหล่านี้ได้อย่างดี อาทิ
 • โครงการอะไร (ชื่อโครงการ)
 • ทำไมจึงริเริ่มโครงการ (หลักการและเหตุผล)
 • ทำเพื่ออะไร (วัตถุประสงค์)
 • เป้าหมาย 
 • ทำยังไง (วิธีดำเนินการ)
 • จะทำเมื่อไหร่ นานเท่าใด (ระยะเวลาดำเนินการ)
 • ใช้ทรัพยากรเท่าไร และได้มาจากไหน (งบประมาณ แหล่งที่มา)
 • ใครทำ (ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 • ต้องประสานงานกับใครบ้าง (หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน)
 • บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ (การประเมินผล)
 • จะได้อะไรจากโครงการนี้ (ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ)

3.รายละเอียดของโครงการดังกล่าว ต้องมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน เช่น วัตถุประสงค์สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีดำเนินการต้องเป็นทางที่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ เป็นต้น

4. โครงการที่ริเริ่มขึ้นมาต้องมีผลอย่างน้อยที่สุดอย่างใดอย่างหนึ่งในหัวข้อต่อไปนี้
 • สนองตอบ สนับสนุนนโยบายขององค์กร
 • ก่อให้เกิดพัฒนาทั้งเฉพาะส่วนและส่วนรวมขององค์กร
 • แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตรงจุด
5. รายละเอียดในโครงการมีพอที่จะเป็นแนวทางให้ผู้อื่นอ่านแล้วเข้าใจ และสามารถดำเนินการตามโครงการได้

6. เป็นโครงการที่ปฏิบัติได้และสามารถติดตามและประเมินผลได้

หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจลักษณะของโครงการที่ดีมากขึ้นนะคะ ยังไงตัวนี้มักจะออกสอบในตำแหน่งของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือทางสายวิชาการ อ่านไว้เพื่อเอาไปสอบกันนะคะ


4 ก.ค. 2557

แนวข้อสอบพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ไว้อ่านทำความเข้าใจ

ไปเจอบทความแนวข้อสอบจากเวปไซต์ Thailocalmeet เห็นว่ามีประโยชน์เลยเอามาเผยแพร่ที่บล็อคนี้สำหรับเพื่อนๆที่กำลังหา แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลองอ่านรายละเอียดหัวข้อข้างล่างเพื่อทำความเข้าใจได้ไม่มากก็น้อยเลยค่ะในส่วนการสอบตำแหน่งนี้คงไม่พ้นทางด้านหนังสือราชการหรือพรบปฏิบัติงานทางราชการ ถ้าเพื่อนๆสนใจแนวข้อสอบลองอ่านดูได้เลยนะคะ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ภาค ข

1.สำนักนายกรัฐมนตรี เทียบได้กับส่วนราชการใด
ตอบ กระทวง

2. ส่วนราชการใดไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนทิ้งถิ่น
ตอบ อำเภอ

3. องค์ประกอบคณะกรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กกศ.) มาจากที่ใด
ตอบ โดยตำแหน่ง โดยการแต่งตั้ง โดยการเลือกตั้ง

4. ผู้บังคับบัญชาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คือใคร
ตอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

5.ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้ง อกคศ.
ตอบ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (กคศ.)
6.ประธาน ก.พ. คือใคร
ตอบ นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
7. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
ตอบ คุรุสภา
8.ฐานะของคุรุสภาคือ
ตอบ นิติบุคคลภายใต้กำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
9. บุคคลในข้อใดไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
ตอบ ผู้สนับสนุนการศึกษา
10.คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
ตอบ กคศ.
11.การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการต้องคำนึงถึงเรื่องใด
ตอบ ง. ....................
12.ส่วนราชการๆต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานใด
ตอบ กพร.
13.ข้อใดไม่ใช่หลักการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พศ.2546
ตอบ การบริหารราชการส่วนภูมิภาค
14.การเสนอนบาย แผนการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษา ให้เสนอต่อใคร
ตอบ คณะรัฐมนตรี
15. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ถือว่าเป็น
ตอบ ข้าราชการพลเรือนสามัญ
16. ใครเป็นประธาน อกพ.กระทรวง
ตอบ รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
17. ข้อใดผิดเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตอบ ตำแหน่งทางวิชาการ ต้น-สูง
18. การอุทรธ์ต่อ กพ. ต้องอุทรธ์ภายในกี่วัน
ตอบ 30 วัน
19. การร้องทุกข์ต่อ กพ. ต้องอุทรธ์ภายในกี่วัน
ตอบ นับวันที่รับทราบคำสั่ง
20. พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดจากพรบ. ใด
ตอบ พระราชบัญยัติการศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542
21.ผู้บังคับบัญชาสำนักงานรัฐมนตรีคือใคร
ตอบ เลขานุการรัฐมนตรี
22. ภารกิจของรัฐบาลเป็นไปเพื่อ
ตอบ ประโยชน์สุขของประชาชน
23. ส่วนราชการที่ทำงานราชการให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงคือ
ตอบ สำนักงานเลขานุการปลัดกระทรวง
24. ผู้แต่งตั้งรักษาราชการผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา คือ ใคร
ตอบ เลขาฯสพฐ
25. การกำหนดเขตการศึกษาต้องคำนึงถึงสิ่งใด
ตอบ ง. ...ปริมาณสถานศึกษา จำนวนประชากร วัฒนธรรม ความเหมาะสมด้านอื่น
26. ผู้ลงนามแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาในราชกิจจานุเบกษา คือผู้ใด
ตอบ รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ
27. ก่อนรัฐจะดำเนินการใดรัฐต้องทำอะไรก่อน
ตอบ วิเคราะห์ถึงผลดีผลเสียที่ตามมา
28. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยของข้าราชการ
ตอบ ให้ออก
29.การลาออกเพื่อไปสมัครลงการเมือง มีผลตั้งแต่เมื่อใด
ตอบ วันขอลาออก
30.นิติกรรมทางการเงิน
ตอบ ง. ......................
31.การอุทธรณ์ต้องกระทำในลักษณะใด
ตอบ ทำเป็นหนังสือ
32. คำสั่งทางปกครองมีผลตั้งแต่เมื่อใด
ตอบ วันที่ได้รับแจ้ง
33. คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบโดยกฎหมายทำอย่างไร
ตอบ เพิกถอน
34. ข้อมูลข่าวสารใดที่ประชาชนเข้าดูไม่ได้
ตอบ ประวัติผู้ป่วย
35. เมื่อรัฐบาลแถลงนโยบายแล้วต้องทำแผนบริหารราชการแผ่นดินให้เสร็จภายในกี่วัน
ตอบ 90 วัน
36. ข้อใดไม่มีในหนังสือภายใน
ตอบ คำลงท้าย
37. ลำดับการรับหนังสือ
ตอบ แยกประเภท – ลงทะเบียน – บันทึก – ส่ง
38. ผู้ดำรงตำแหน่งมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน
ตอบ ทำการแทน
39. แถลงการณ์จัดเป็นหนังสือประเภทใด
ตอบ หนังสือประชาสัมพันธ์
40.บรรดาข้อความที่ทางการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ เรียกว่า
ตอบ ข่าว
41.บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่วางไว้ โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ คือ
ตอบ ระเบียบ
42.ตราประทับการรับหนังสือมีขนาดเท่าใด
ตอบ 2.5*5 ซม.
43.คำรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่ระดับ 2 ขึ้นไป อยู่ตรงตำแน่งใด
ตอบ ขอบล่าง
44. ตราครุฑที่ใช้กับกระดาษ A4 มีขนาดเท่าใด
ตอบ 3 ซม.
45. การลงชื่อส่วนราชการตั้งแต่กรมลงมาให้ลงตั้งแต่
ตอบ กอง
46. ข้อใดไม่ใช่หนังสือราชการ
ตอบ ง. .......................(จำตัวเลือกไม่ได้)
47. หนังสือที่ต้องเก้บไว้ตลอดไป
ตอบ ประวัติศาสตร์ .............
48.หนังสือที่มีสำเนาสามารถหาได้จากที่อื่นต้องเก็บไว้กี่ปี
ตอบ 5 ปี
49. งานสารบรรณ คือ
ตอบ งาน รับ- ส่ง หนังสือ
50. ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติอยู่ที่ใด
ตอบ กระทรวงกลาโหม

ไว้ถ้ามีแนวข้อสอบเพิ่มเติมอื่นจะหามาเพิ่มให้นะคะ 

24 มิ.ย. 2557

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สอบปี 2557

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ เอาไว้สอบนายสิบตำรวจสายปราบปราม และ นายสิบตำรวจสายอำนวยกาารและสนับสนุน เดียวจะอัพให้เรื่อยๆเพื่อนๆสามารถแวะมาโหลดแนวข้อสอบตำรวจได้ฟรีเรื่อยๆนะคะ

เดียวถ้าเจอแนวข้อสอบตำรวจนายสิบจะเอามาลงเรื่อยๆจ้า
มีทั้งแนวข้อสอบเก่าแนวข้อสอบใหม่มาปะปนให้เพื่อนๆได้โหลดแล้วลองไปทำข้อสอบดูจ้า

แนวข้อสอบตำรวจ (รวม)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจ 2547
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
แนวข้อสอบพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

เนื้อหา

อัพเดต  24 มิถุนายน 2557
รักกันชอบกันอย่าลืม Like ที่ http://www.facebook.com/korsorbdee ด้วยนะคะ ขอให้โชคดีสอบติดข้าราชการทุกคนจ้า

17 พ.ค. 2557

แนวข้อสอบ กพ 2557 ไว้สอบเดือนมิถุนายน 2557

เดือนมิถุนายน 2557 นี้เพื่อนๆจะได้ถึงเวลาสอบ กพ ของ ปี 57 กันแล้ว เตรียมตัวกันดีหรือยังเอ่ย ? ถ้ายังไม่เตรียมตัวตอนนี้ รับรองไม่มีทางสอบผ่านแน่นอน แต่ถา้เริ่มอ่านวันนี้รับรองการสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไปของ กพ เพื่อนๆจะต้องสอบผ่านแน่นอน วันนี้เลยเตรียมแนวข้อสอบและเนื้อหาสำหรับสอบ กพ มาให้เพื่อนๆกันจ้า เป็นแวนข้อสอบเก่า แต่ถ้าเพื่อนๆทำได้หมดรับรองสอบผ่านแน่นอน สนใจไปดูแนวข้อสอบกันเลย

*เพิ่มแนวข้อสอบ กพ ชุดใหญ่
*เพิ่มความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอนุกรม
*เพิ่มแนวข้อสอบของสถาบันแอ็คกรุ๊ฟ

แนวข้อสอบ กพ
แนวทางการทำข้อสอบ กพ
แนวข้อสอบ กพ ชุดใหญ่
แนวข้อสอบ กพ ของสถาบันติวแอ็คกรุ๊ฟ

เนื้อหา
ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับอนุกรม

อัพเดตวันที่  พฤษภาคม 2557
รักกันชอบกันอย่าลืม Like ให้กันนะคะ