12 ต.ค. 2554

รวมแนวข้อสอบพรบ

อันนี้เป็นรวมแนวข้อสอบ พรบค่ะ
มีทั้งแนวข้อสอบ
  1. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
  2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
  3. กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  4. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
  5. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
  6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

อันนี้เป็นของ thailocalmeet.com ค่ะ ขออนุญาตเผยแพร่นะคะ

รวมแนวข้อสอบพรบ


thailocalmeet.com Modify By Fafa
เพื่อนๆสนใจแนวข้อสอบข้าราชการอื่นๆก็สามารถดูได้จากขวามือเลยค่ะ
Advertisement