26 พ.ย. 2553

สอบ ก.พ เพื่ออะไร ?
การสอบ กพ. เป็นการสอบภาคความรู้พื้นฐาน เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิเคราะห์วิชาพื้นฐานเหล่านี้เป็นพื้นฐานความรู้เบื้องต้น ในการดำรงชีวิต และ การทำงาน เช่นกัน

การที่ กพ. เปิดสอบก็เป็นผลดี ในการลดภาระการจัดนามนามสอบในการสอบบรรจุ บุคคลเข้ารับราชการ
ในการจัดการสอบคัดสรรบุคคลเข้ารับราชการ นั้น มีกระบวนการมากมาย ต้องใช้งบประมาณในการจัดสอบ และมีการทำงานที่หนักมากหากลดขั้นตอนในการสอบ ภาค ก. ลงได้ ก็จะช่วยลดต้นทุน ให้องค์กรจะได้จัดการสอบเพียง ภาคความรู้ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เท่านั้นซึ่งค่าใช้จ่ายลดลงเป็นอย่างมาก บางแห่งพบว่า.. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ก็ลดลงด้วย

ผลดีต่อผู้เข้าสอบคัดเลือก ก็จะได้ไม่ต้องอ่านหนังสือหนักมากมาย เพียงแค่อ่านเฉพาะในส่วนความรู้เฉพาะตำแหน่งที่ ตนเองสมัครเท่านั้น อย่างนี้ก็เหนื่อยน้อยลงเยอะเลย จริงมะ
สอบภาค ก. เก็บไว้ ไม่เสียหาย เพราะ เผื่อมีองค์กรใดเปิดรับก็จะได้ แจ้งว่าเราผ่านภาค ก. แล้ว ดังนั้นก็สอบ แค่ครึ่งวัน สอบภาค ค. อย่างเดียว

ก่อนหน้านี้ การสอบเข้ารับราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการสอบทั้งภาค ก. ภาค ข. เพราะท้องถิ่นมีงบประมาณมากพอ ที่จะสามารถ จัดสอบทั้ง 2 ประเภท พร้อมกันได้ เพราะจัดสอบแต่ละที มารถกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นได้อย่างดี แม้จะชั่วครั้งชั่วคราวก็เกิดผลดีต่อประชาชนบ้างไม่มากก็น้อย แต่เมื่อใช้เงินมาก ท้องถิ่นมักถูก สตง. ตรวจสอบเรื่องการใช้จ่าย จึงไม่ค่อยอยากจะเปิดสมัครสอบนัก เพียงแค่เปิดให้ใช้บัญชีจากที่อื่นก็เพียงพอแล้ว ไม่อยากจะเสี่ยงชี้แจง สตง. ให้ยุ่งยาก เพราะการจัดสอบย่อมมีปรากฎการณ์ที่ไม่โปร่งใสอยู่เสมอ

Credit Guru google
Modify by Fafa
Advertisement