แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แสดงบทความทั้งหมด

20 ส.ค. 2557

ลักษณะโครงการที่ดี ควรเป็นอย่างไร ?

การเขียนโครงการที่ดีควรเป็นอย่างไร ? 
สามารถดูรายละเอียดแบบรุปย่อๆกันเลย อ่านง่ายเข้าใจดีด้วย 

1. ต้องเป็นโครงการที่แก้ปัญหาได้

2. มีรายละเอียด เนื้อหา ชัดเจน ครบครัน และสามารถตอบปัญหาที่จะตามมาเหล่านี้ได้อย่างดี อาทิ
 • โครงการอะไร (ชื่อโครงการ)
 • ทำไมจึงริเริ่มโครงการ (หลักการและเหตุผล)
 • ทำเพื่ออะไร (วัตถุประสงค์)
 • เป้าหมาย 
 • ทำยังไง (วิธีดำเนินการ)
 • จะทำเมื่อไหร่ นานเท่าใด (ระยะเวลาดำเนินการ)
 • ใช้ทรัพยากรเท่าไร และได้มาจากไหน (งบประมาณ แหล่งที่มา)
 • ใครทำ (ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 • ต้องประสานงานกับใครบ้าง (หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน)
 • บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ (การประเมินผล)
 • จะได้อะไรจากโครงการนี้ (ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ)

3.รายละเอียดของโครงการดังกล่าว ต้องมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน เช่น วัตถุประสงค์สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีดำเนินการต้องเป็นทางที่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ เป็นต้น

4. โครงการที่ริเริ่มขึ้นมาต้องมีผลอย่างน้อยที่สุดอย่างใดอย่างหนึ่งในหัวข้อต่อไปนี้
 • สนองตอบ สนับสนุนนโยบายขององค์กร
 • ก่อให้เกิดพัฒนาทั้งเฉพาะส่วนและส่วนรวมขององค์กร
 • แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตรงจุด
5. รายละเอียดในโครงการมีพอที่จะเป็นแนวทางให้ผู้อื่นอ่านแล้วเข้าใจ และสามารถดำเนินการตามโครงการได้

6. เป็นโครงการที่ปฏิบัติได้และสามารถติดตามและประเมินผลได้

หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจลักษณะของโครงการที่ดีมากขึ้นนะคะ ยังไงตัวนี้มักจะออกสอบในตำแหน่งของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือทางสายวิชาการ อ่านไว้เพื่อเอาไปสอบกันนะคะ


27 มิ.ย. 2555

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

แจกแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฟรีค่ะ ได้แนวข้อสอบมาจากพี่ที่ทำงาน (อีกแล้ว) เลยขอเอาแนวข้อสอบมาเผยแพร่ ตัวแนวข้อสอบมี 120 ข้อ เป็นแนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผน เหมาะกับเพื่อนๆที่กำลังจะสอบ นักวิเคราห์นโยบายและแผนมาก เพราะ เป็นความรู้ที่เพื่อนๆควรจะมีไว้ติดตัวได้เลย โดยรวมเป็นแนวข้อสอบที่ดีมากเลยค่ะ แต่ไม่รู้ว่าเป็นของใคร ขออนุญาติแจกแนวข้อสอบนะคะ

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ถ้าเพื่อนๆสนใจแนวข้อสอบความรู้ทั่วไปก็สามารถค้นหา แนวข้อสอบได้ที่ช่อง Search หรือมองจากขวามือจะเจอแนวข้อสอบจ้า กด Ctrl + F และพิมพ์ก็จะเจอเช่นกันนะ

ถ้าเพื่อนๆชอบ Blog นี้ กด like เพื่อรับข่าวสารแนวข้อสอบอัพเดตเสมอจ้า