แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ แนวข้อสอบธนาคาร แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ แนวข้อสอบธนาคาร แสดงบทความทั้งหมด

19 ก.ค. 2558

แนวข้อสอบธนาคารกสิกร เก่า

แจกแนวข้อสอบธนาคารกสิกร ถึงจะเก่าแต่มันก็เก๋านะเออ เป็นแนวข้อสอบที่รวบรวมไว้ ค่อนข้างจะสมบูรณ์ เพื่อนๆคนไหนที่กำลังจะสอบทำงานที่ธนาคาร หรือสอบสัมภาษณ์งาน ลองเอาแนวข้อสอบนี้ไปลองอ่านดู อย่างน้อยรู้ไว้ไม่เสียหลายแน่นอน ถ้่าเขาถามมาเราตอบได้ มีโอกาสได้งานแน่ๆเลยค่ะ30 เม.ย. 2557

แนวข้อสอบ ธกส ชุดใหญ่

แนวข้อสอบ ธกส ชุดใหญ่จ้า สำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะสอบ ธกส ที่กำลังจะมาเปิดในปีนี 2557
หรือ สอบทำงานในธนาคารแต่ไม่มีแนวข้อสอบไปอ่านลองมาอ่านทางนี้ได้เลยจ้า


อันนี้เป็นข้อสอบที่ มีคนรวบรวมมา เห็นจาก link ดาวโหลดจากเวปฝากไฟล์เลยขอเอามาเก็บไว้ที่ Blog แนวข้อสอบนี้จ้า ตัวแนวข้อสอบธกส นี้เป็นแนวข้อสอบจากเวปไซต์ mk-job.com ,ข้อมูลจากเว็ปไซต์ ธกส และข้อมูลจากเพื่อนที่ทำงาน ธกส

ไม่รู้ว่าเป็นของใคร หรือถ้าใครเป็นเจ้าของสามารถมาบอกได้เลยนะคะ
แต่ตอนนี้ขออนุญาตนำมาเผยแพร่นะคะ เห็นว่ามีประโยชน์มากเลย

แนวข้อสอบ ธกส ชุดใหญ่
Credit Mk-job.com

26 พ.ย. 2556

แนวข้อสอบผู้ช่วยการเงิน ธ.ก.ส.

แนวข้อสอบ ธกส หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำหรับเพื่อนๆกำลังจะสอบ 10 ข้อนี้ลองอ่านเล่นๆแล้วลองสอบดูกันจ้า ใครไม่แม่น ลองอ่านดูเลย


1. ธนาคาร ธ.ก.ส.จัดตั้งขึ้น เมื่อใด
ก. พ.ศ. 2473 ข. พ.ศ. 2499
ค. พ.ศ. 2502 ง. พ.ศ. 2509
ตอบ ง. พ.ศ. 2509 เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในสมัยนั้น

2. พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อใด
ก. พุทธศักราช 2475 ข. พุทธศักราช 2490
ค. พุทธศักราช 2502 ง. พุทธศักราช 2486
ตอบ พุทธศักราช 2486

3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค. กระทรวงการคลัง
ง. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตอบ ค. กระทรวงการคลัง

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนปัจจุบันคือใคร
ก. บุญทรง เตริยาภิรมย์ ข. ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
ค. กิตติรัตน์ ณ ระนอง ง. จุติ ไกรฤกษ์
ตอบ ค. กิตติรัตน์ ณ ระนอง เริ่มดำรงตำแหน่ง 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555

5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คนปัจจุบัน คือใคร
ก. นายยุคล ลิ้มแหลมทอง ข. ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ
ค. ธีระ วงศ์สมุทร ง. พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
ตอบ ก. นายยุคล ลิ้มแหลมทอง

6. ผู้จัดการใหญ่ ของ ธ.ก.ส. คนปัจจุบัน คือใคร
ก. นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ ข. นางพูนสุข มุสิกลัด
ค. นายสมชัย อ่ำพันธ์ ง. นายลักษณ์ วจนานวัช
ตอบ ง. นายลักษณ์ วจนานวัช

7. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีชื่อภาษาอังกฤษว่า
ก. ค. Bank for Agriculture
ข. Bank for Agricultural Cooperatives
ค. Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
ง. Bank Authority Meteorological
ตอบ ค. Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives

8. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ก. ให้บริการสินเชื่อครบวงจรเพื่อเสริมสร้างโอกาสและสนับสนุนเกษตรกร
ข. สนับสนุนทุนดำเนินงานให้ครอบคลุมความต้องการของภาคชนบท
ค. พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ง. พัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรอย่างมีคุณภาพ
ตอบ ข. สนับสนุนทุนดำเนินงานให้ครอบคลุมความต้องการของภาคชนบท

9. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของ ธนาคาร ธ .ก.ส.
ก. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย
ข. ยึดมั่นในหลักการบริหารงาน
ค. สนับสนุนเกษตรกรจนสามารถเพิ่มผลผลิต ได้อย่างมีคุณภาพ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ก. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย

10. ข้อใดคือนิยามวัฒนธรรมของ ธ.ก.ส.
ก.ซื่อสัตย์สุจริต
ข. มีสำนึกรับผิดชอบ
ค. ตอบสนองเป็นทีม
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

27 ม.ค. 2556

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินเชื่อ

ไปเจอ ไฟล์ Word ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ เห็นว่ามีประโยชน์มากๆ เป็นไฟล์ที่สรุปเกี่ยวกับสินเชื่อได้เป็นอย่างดีเลย เพื่อนๆที่สอบธนาคารตำแหน่วสินเชื่อควรเอาไปอ่านเป็นอย่างยิ่ง เพราะ มันเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำงานธนาคารเลย ลองเอาไปเป็นความรู้ทั่วไปเฉพาะตำแหน่งดูนะคะ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินเชื่อ

ถ้าเพื่อนๆสนใจแนวข้อสอบธนาคารกรุงไทย ธนาคาร ธกส ลองดูได้จากทางขวามือเลยนะคะ เป็นแนวข้อสอบไว้ใช้อ่านยามฉุกเฉินหรือเร่งรีบปสอบได้พอควร

13 ก.ย. 2555

แนวข้อสอบธนาคารกรุงไทย

แจกฟรีแนวข้อสอบธนาคารกรุงไทยจ้า ได้แนวข้อสอบนี้มาจากเวปไซต์ต่างๆอาทิ เช่น testthai,korsorbthai และอีกหลายๆเวป Fa ได้รวบรวมมาแล้วเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ โดยแนวข้อสอบจะเป็นแนวข้อสอบเชิงจิตวิทยา วิเคราะห์และภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ถ้าเพื่อนๆที่กำลังจะสอบงานธนาคารกรุงไทย ลองเอาไปทำดูนะ พอเป็นแนวทางได้ไม่มากก็น้อย แต่อ่านจากหลายๆความเห็น แล้ว แนวข้อสอบประมาณ 1. อังกฤษ 2.วัดเชิงจิตวิทยา 3.วัดความรู้ทั่วไป  ลองอ่านตามหัวข้อใหญ่ก็ได้ค่ะ

แนวข้อสอบธนาคารกรุงไทย

ถ้าเพื่อนๆที่กำลังเตรีมตัวสอบ ธกส อยู่หรือหาแนวข้อสอบธกส อยู่ก็สามารถมองได้จากทางขวามือเลยจ้า
ชอบใจ BLog นี้อย่าลืม กด LIKE ให้ด้วยนะคะที่ http://www.facebook.com/korsorbdee