17 ส.ค. 2561

แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553

แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553

ใครที่กำลังหาแนวข้อสอบอยู่ลองดาวโหลดแนวข้อสอบไปอ่านกันฟรีๆ แนวข้อสอบชุดนี้ ฟาไปเจอมาจาก Google Drive ของคุณ ประพันธ์ เวารัมย์ ลองไปอ่านแนวข้อสอบกันดูนะ มี 61 ข้อ พร้อมเฉลย ลองอ่านดูแล้วถือว่าเป็นแนวข้อสอบที่ดีมากๆ ตัวนี้อัพเดตปี 2561 ด้วย ลองเข้าไปอ่านกัน


Advertisement