8 เม.ย. 2559

หลักการในการใช้ A กับ An เตือนความจำไว้ก่อนสอบภาษาอังกฤษ

เดียวนี้การาอบหลายๆที่มักจะใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานในการสอบเกือบส่วนใหญ่ อย่างสอบเข้างานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาทิ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ มักจะมีสอบภาษาอังกฤษเปิดสอบอยู่ตลอด วันนี้ไปท่อง Facebook เห็นเพจ  เรียนภาษาอังกฤษกับอัฟฟาน Study English with Affan ได้บอกเกี่ยวกับการใช้งาน A กับ An ไว้ได้อย่างเข้าใจ เลยเอามาบอกเพื่อนๆกันจ้า ลองดูรายละเอียดกันเลย Fa คิดว่าน่าจะช่วยเพื่อนๆได้ในระดับนึงเลยนะ

ข้อความข้างล่างเป็นบทความจากเพจ เรียนภาษาอังกฤษกับอัฟฟาน Study English with Affan มีอยู่ 14 หัวข้อให้จำกัน1. ใช้ a หน้าคำนามนับได้เอกพจน์ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะ
- a baby
- a European 
- a hotel
- a half 
- a hand 
- a doctor
Ex: Leonardo Da Vinci was a great artist.
เลโอนาร์โด ดา วินชิ เป็นจิตรกรผู้ยิ่งใหญ่
What a nice picture! รูปนั้นช่างสวยงามจริงๆ
He used to be a heavy smoker. 
เขาเคยเป็นนักสูบบุหรี่จัด

2. ใช้ an หน้าคำนามนับได้เอกพจน์ขึ้นต้นด้วยเสียงสระ
- an apple 
- an hour 
- an odor 
- an instance
- an example 
- an onion
Ex: What an ugly picture! รูปนั้นน่าเกลียดมากจริง ๆ
He is an honest person. เขาเป็นคนซื่อสัตย์
An old man was killed yesterday. ชายชราถูกสังหารเมื่อวานนี้

3. ใช้ an หน้าตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ออกเสียงสระ ได้แก่ ตัวอักษร
a, e, f, h, i, l, m, n, o, r, s, x
Ex: The word “fair begins with an f, and “half” begins with an h.
คำว่า fall ขนต้นด้วยตัวอักษรเอฟ และ half ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรเอช
He got an A in English and an F in Physics.
เขาได้เกรดเอในวิชาภาษาอังกฤษ และเกรดเอฟในวิชาฟิสิกส์
Her name begins with an L and ends with an E.
ชื่อของหล่อนขึ้นต้นด้วยตัวอักษรแอล และลงท้ายด้วยตัวอักษรอี่น

4. ใช้ a/an เมื่อกล่าวถึงสิ่งหนึ่งๆ เป็นครั้งแรก แต่ถ้าเอ่ยถึงสิ่งเดียวกันซ้ำอีก ให้ใช้ the เพราะมีการชี้เฉพาะเกิดขึ้นแล้ว
EX
My friends live in a very beautiful house. But the house has only a small kitchen.
เพื่อนของผมอาศัยอยู่ในบ้านที่สวยงามมากหลังหนึ่งแต่บ้านหลังนั้นมีครัว ขนาดเล็กเพียงห้องเดียว
Once we had a dog. But the dog was killed by a thief.
ครั้งหนึ่งพวกเรามีสุนัขอยู่ตัวหนึ่ง แต่สุนัขตัวนั้นได้ถูกขโมยฆ่าตายแล้ว

5. ใช้ a/an เมื่อกล่าวถึงความเร็ว (speed) ราคา (price) จำนวน (number) และสัดส่วน (ratio) เช่น
- a half 
- a million 
- a day 
- an hour
- a dozen 
- a couple 
- a kilometer 
- a month
Ex: The car was going forty kilometers an hour.
รถยนต์แล่นด้วยความเร็ว 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
Eggs cost twenty baht a dozen.
ไข่ราคา 20 บาทต่อ 1 โหล
He ate an apple a day.
เขารับประทานแอปเปิลวันละผล

6. ใช้ a/an เมื่อบรรยายถึงสิ่งหนึ่งๆ ที่เป็นตัวแทนของสิ่งชนิดเดียวกัน เช่น
- a dictionary 
- a teacher 
- a language 
- a man 
- a woman 
- an animal
Ex: “What is a dictionary ?” พจนานุกรมคืออะไร
There are many ways of learning a language.
มีหลายวิธีในการเรียนรู้ภาษา
A teacher earns less than a lawyer.
ครูมีรายได้น้อยกว่าทนายความ
If a man and a woman are in love, they will have a happy marriage.
ถ้าชายกับหญิงรักกัน พวกเขาก็จะมีชีวิตสมรสอย่างมีสุข

7. ใช้ a สำหรับวลีที่เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บบางประเภท เช่น
to have a headache
to have a cold
to have a pain
to have a cough
to have a fever
Ex: She had a cold yesterday.เขาเป็นหวัดเมื่อวานนี้
Helen has a fever. เฮเลนเป็นไข้
After an accident, he had a pain in his chest.
หลังจากอุบัติเหตุ เขามีอาการเจ็บที่หน้าอก

8. ใช้ a หลังคำว่า such, what
He has such a bad headache that he has to go to bed.
เขาปวดมากจนต้องไปนอน
She is such a kind person. เขาเป็นคนใจดีมาก
What a noise! เสียงดังมากจริงๆ

9 . ให้ a หลังคำต่อไปนี้คือ not, quite, rather
Ex: We had rather a busy day. วันนี้พวกเราค่อนข้างยุ่ง
Not a man volunteered to do the job. ไม่มีสักคนที่อาสาทำงานนั้น
There was quite a large crowd in the street.
มีฝูงชนมากมายในถนน

10. ใช้ a หน้าคำแสดงจำนวน (quantity words) และคำวิเศษณ์ แสดงระดับ (adverbs of degree) เช่น
- a bit (of) 
- a (great) deal (of) 
- a few (of)
- a (large) number of
- a lot (of) 
- quite a few (of)
Ex: Would you please give me a few examples?
คุณกรุณายกตัวอย่างสัก 2-3 ตัวอย่างได้ไหม
A lot of parents attended the meeting.
มีผู้ปกครองจำนวนมากเข้าประชุม
Give me a little sugar, please.
ขอน้ำตาลหน่อยครับ

11. ใช้ a หน้าคำนามแสดงชนิด หน่วย หรือ ชิ้นส่วน ได้แก่ piece, cup, box, kind, type, sort เช่น
- a piece of cake 
- a cup of tea 
- a type of cup
- a sort of person 
- a kind of tent 
- a tube of toothpaste
Ex: He lived in a kind of tent. เขาอาศัยอยู่ในเต้นท์ที่พัก
A Jaguar is a type of car. จากัวร์เป็นรถยนต์ประเภทหนึ่ง
Give me a cup of tea, please. เอาน้ำชาให้ผมถ้วยหนึ่งครับ

12. ใช้ a ในสำนวนหลังคำกริยาบางตัวได้แก่
12.1 หลังกริยา make เช่น
make a bid for ทำการประมูล
make a book เป็นเจ้ามือ
make a clean breast of it สารภาพอย่างหมดเปลือก
make a fortune แสวงหาทรัพย์สมบัติ, แสวงโชค
make a fool of หลอกลวง, ต้มตุ๋น
make a habit of ทำอยู่เนืองนิจเป็นนิสัย
make a hit สร้างความเกรียวกราว
make a hole ทำให้ทรัพย์สินพร่องลงไป
make a night of it สนุกกันทั้งคืน
make a noise in the world แสวงหาชื่อเสียง
make a difference ทำให้แปลกแตกต่าง
make a point of ถือเป็นข้อสำคัญ
make a start เริ่มต้น,ริเริ่ม
make a living หาเลี้ยงชีพ
make a practice of ฝึกฝนอยู่เนืองนิจ
12.2 หลังกริยา take เช่น
take a trip เดินทาง
take a chance ลองเสี่ยงดู
take a glance ชำเลืองมอง
take a joke ทำโกรธเมื่อถูกล้อ
take a break หยุดพัก
take a leaf out of เลียนแบบ, เอาอย่าง
take a walk เดินเที่ยว
take a back seat เป็นช้างเท้าหลัง
take a deep breath สูดหายใจลึกยาว
take a holiday หยุดพักผ่อน
take a large view มองดูด้วยใจกว้าง
take a photo ถ่ายภาพ
take a fancy to ติดใจ, หลงรัก
12.3 หลังกริยาอื่น เช่น
tell a lie โกหก
do a favor ช่วยเหลือ
play a trick เล่นโกง
become a reality กลายเป็นความจริง
play a joke เล่นตลก
call a halt หยุด
12.4 ใช้กับบุพบทวลี (prepositional phrases) ต่อไปนี้ เช่น
in a hurry โดยรีบเร่ง
as a result ผลลัพธ์ที่ตามมา
as a matter of fact อันที่จริง
for a long time เป็นเวลายาวนาน

13. ใช้ a, an ในกรณีต่อไปนี้
-จำนวนทั้งหมด (whole number) เช่น
a hundred (=100) a thousand (=1,000) a million (=1,000,000)
-เศษส่วน (fractions) เช่น
a quarter (=1/4) a third (=1/3)
a half (=1/2) a fifth (=1/5)
-เงิน (money) เช่น
a pound (=1 ปอนด์) a dollar (=1 ดอลลาร์)
a penny (=1 เพนนี) a yen smile emoticon 1 เยน)
-น้ำหนัก (weight) หรือการวัด (measure) เช่น
a kilo (=1 กิโล) a pound (=1 ปอนด์)
a foot (=1 ฟุต) a meter (=1 เมตร)
a yard (=1 หลา) an ounce 1 ออนซ์)
หมายเหตุ ในหัวข้อนี้ เราสามารถใช้คำว่า one แทน a หรือ an ก็ได้

14. ใช้ a, an หลังคำ what, such เพื่อแสดงการอุทาน (exclamations เอ็กซฺเคอเมเชิ่นสฺ)
What a surprise! น่าประหลาดใจจริง ๆ
What an interesting story! เป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆ
That child is such a pest! เด็กคนนั้นซนจริง ๆ
My boss is such an idiot! เจ้านายของผมโง่เง่าจริงๆ
What a lot of trouble! โอ้โห่ มีปัญหามากจริง ๆ

อ้างอิงจากเพจ  เรียนภาษาอังกฤษกับอัฟฟาน Study English with Affan

อ่านแล้วเข้าใจขึ้นเยอะเลยใช่มั้ยถ้ายังไงขอให้สอบภาษาอังกฤษกันได้อย่างราบลื่นเลยจ้า

Advertisement