25 มี.ค. 2559

แนวข้อสอบ 9 มาตรฐานวิชาชีพครู (ปัจจุบันมี 11 มาตรฐาน)

พูดถึง 11 มาตรฐานวิชาชีพครู นั้น แบ่งหมวดหมู่ให้เราเรียนรู้และเข้าใจ มีดังนี้
 • ความเป็นครู (มาตรฐานความรู้ที่ 1)
 • ปรัชญาการศึกษา (มาตรฐานความรู้ที่ 2)
 • ภาษาและวัฒนธรรม (มาตรฐานความรู้ที่ 3)
 • จิตวิทยาสำหรับครู (มาตรฐานความรู้ที่ 4)
 • หลักสูตร (มาตรฐานความรู้ที่ 5)
 • การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน (มาตรฐานความรู้ที่ 6)
 • การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (มาตรฐานความรู้ที่ 7)
 • นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (มาตรฐานความรู้ที่ 8)
 • การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ (มาตรฐานความรู้ที่ 9)
 • การประกันคุณภาพการศึกษา (มาตรฐานความรู้ที่ 10)
 • คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ (มาตรฐานความรู้ที่ 11)
แค้่เห็นหัวข้อแล้วเพื่อๆหลายคนคงมีความรู้กับการเป้นครูในจิตกันอยู่แล้ว แต่ไปสอบก็อีกเรื่องนะคะ แหะๆ วันนี้ก็ไปค้นหาแนวข้อสอบตามเวปต่างๆไปเจอที่ถูกใจก็เป็นแนวข้อสอบ 9 มาตรฐานวิชาชีพครูมานะ ลองอ่านดูมีเฉลยในตัวด้วย สำหรับเพื่อนๆที่หาอ่านลองดาวโหลดแนวข้อสอบไปอ่านกันดูนะ อย่างน้อยเราอ่านมากเราก็จะรู้แนวข้อสอบมากนะ ลองดูกันเลยจ้า ข้อสอบมักจะวนเวียนไม่ปรับเนื้อหามากนัก ยังไงก็ลองสู้ๆกันดูจ้า


Advertisement