11 ม.ค. 2559

การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Docs

เจอวิธีการทำข้อสอบออนไลน์เห็นว่าประโยชน์กับนิสิตนักศึกษา หรือครู อาจารย์ที่อยากนำ Google Docs ไปประยุกข์ใช้การทำแนวข้อสอบไว้เทสกันเอง ด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่าย อ่านง่ายและทำตาม รับรองจตะต้องมีแนวข้อสอบออนไลน์ให้ทำกันเยอะแน่นอนเลยจ้า

Credit ไฟล์จาก
นายเจษฎา นาจันทอง โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์
นางสาวสุนันทา พุฒพันธ์ โรงเรียนบ้านน ้าอ้อม จังหวัดยโสธร

ดาวโหลด การสร้างแนวข้อสอบออนไลน์ Google Docs Advertisement