4 มิ.ย. 2558

แจกแนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ 1000 ข้อ

แนวข้อสอบงานสารบรรณ 1000 ข้อ ตัวแนวข้อสอบจะอิงไปทางสอบทหารสารบรรณสักเล็กน้อย แต่เป็นแนวข้อสอบสารบรรณที่ใช้ง่ายและใช้สอบหน่วยงานอื่นๆทางด้านงานสารบรรณได้เหมือนๆกันเลยค่ะ โดยแนวข้อสอบนี้ อ่านเพื่อเพิ่มความรู้และอิงจากข้อสอบจริงๆด้วย เพื่อนๆที่กำลังหาแนวข้อสอบสารบรรณอ่านดีๆสักชิ้น ลองดาวโหลดข้อสอบชุดนี้ไปลองอ่านกันดูเลยจ้า

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

ทบ. ได้ยึดถือการปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณ เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้อง
กับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และระเบียบกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗ โดยกำหนดระเบียบ ทบ. ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ใด


ทบ.ได้ยึดถือปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณ เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับ
ระเบียบอะไร


แนวข้อสอบงานสารบรรณ 1000 ข้อ

Advertisement