26 ก.พ. 2558

กรมการแพทย์ทหารบกเปิดสอบนายทหารประทวน 70 อัตรา

กรมการแพทย์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน
เข้ารับราชการ นายทหารประทวน 70 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 17 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 8. 00 - 15.00 (เว้นวันหยุดราชการ)
ณ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก เลขที่ 8 ถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร เบอร์ 02- 3544425 เบอณ์ภายใน 94413

รายะเอียดเพิ่มเติม
Advertisement