15 ม.ค. 2558

กสท โทรคมนาคม รับสมัครบุคคลบรรจุเข้าทำงาน ม.ค 2558

กสท รัฐวิสาหกิจเปิดสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง
วุฒิ ปวส - ปริญญาตรี
จำนวน 44 อัตรา
ระหว่างวันที่ 9 - 30 มกราคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม
Advertisement