17 ธ.ค. 2556

คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2557

คำขวัญวันเด็ก จาก นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร เนื่องในวันเด็ก แห่งชาติ ปี 2557

กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง


Advertisement