2 ก.ค. 2556

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน ประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย

อพท. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน ประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร (สพพ.๔) จำนวน ๔ ตำแหน่ง คือ

๑. เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ จำนวน ๑ อัตรา

๒. เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน ๑ อัตรา

๓. เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน ๑ อัตรา

๔. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา

ดูรายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่
http://www.dasta.or.th/th/News/detail_news.php?Subject=ข่าวรับสมัครงาน&Key=job&ID=1892

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สพพ.๔ โทร. ๐ ๕๕๖๙ ๗๒๖๔-๕

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วันที่ ๒๘-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (
ทำการสอบ ณ จังหวัดสุโขทัย สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง)

สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร (สพพ.๔) ตั้งอยู่ที่ เลอชาร์ม รีสอร์ท ต. เมืองเก่า อ. เมืองสุโขทัย จ. สุโขทัย (ประตูทางเข้าที่ ๒)
Advertisement