29 ม.ค. 2556

SWOT Analysis คืออะไร ประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง

วันนี้จะมาบอกแนวทางการวิเคราะห์ Swot Analysis กันแบบเบื้องต้น สำหรับเพื่อนๆที่สอบนักพัฒนาชุมชน กับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนจะเจอมากเป็นพิเศษ ลองดูบทความจากข้างล่างอาจมองเห็นภาพได้บ้าง เราไปดูความหมายของ SWOT กันว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

โดยความหมายของ SWOT เป็นคำย่อในภาษาอังกฤษ โดยนำตัวหน้าของคำในภาษาอังกฤษ 4 คำแล้วมารวมกันอ่านว่า SWOT โดยส่วนทีสำคัญ แบ่งได้ดังนี้ คือ

Strengths (จุดแข็ง) ถ้าในการวิเคราะห์ตามหน่วยงาน คือ จุดแข็งของหน่วยงานนั้น ลักษณะเด่นของการดำเนินงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การบริการ บัญชี การทำธุรกรรม การตอบสนอง การวิจัย หรือการประกอบธุรกิจ ปัจจัยนี้จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จในองค์กร

Weaknesses (จุดอ่อน) จุดที่องค์กรไม่ถนัดเอาเสียเลย เป็นผลเสียมากกว่าในงาน ฉะนั้น จึงต้องหาทางแก้ไขจึงจะทำให้หน่วยงานประสบความสำเร็จได้

Opportunities (โอกาส) สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กร โดยส่วนมากจะเป็นปัจจัยภายนอกซะมากกว่า

Threats (อุปสรรค) สภาวะแวดล้อมต่างๆที่ก่อให้เกิดปัญหากับองค์กร

ตัวอย่างของ SWOT Analysis
Strengths  - การเงินที่มั่นคง , พนักงานที่เข้มแข็ง , เทคโนโลยีล้ำยุค , เป็นผู้นำนวัตกรรม
Weaknesses - ต้นทุนสูง , ล้าสมัย , การเงินไม่เพียงพอ
Opportunities - สิ่งใหม่ , การพัฒนา, ลูกค้ามีความต้องการสิ่งใหม่ , การได้เปรียบในเชิงเศรษฐกิจ
Threats - เทคโนโลยีมาใหม่เรื่อยๆ ,สิ่งทดแทน ,ต้นทุนสูง ,รัฐบาลปรับนโยบาย ,แรงกดดัน

หวังว่าเพื่อนๆพอจะเข้าใจความหมาย หลักการวิเคราะห์ ประกอบด้วยอะไรบ้าง ของ SWOT Analysis กันนะคะ แต่หลักการนี้สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาตัวเองก้ได้นะลองดูกันจ้า

ถ้าเพื่อนๆสนใจแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน หรือแนวข้อสอบอื่นๆลองดูรายละเอียดได้จากขวามือเช่นเคยจ้า

รักกันชอบกันอย่าลืม like ให้ด้วยนะคะ
Advertisement