16 ม.ค. 2556

การทำข้อสอบ IELTS

เผอิญไปเจอบทความ การทำข้อสอบ IELTS หรือ แนวข้อสอบ IELTS เห็นว่ามีประโยชน์มากๆ สำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะเตรียมตัวสอบ IELTS ลองดูบทความข้างล่างเลยนะคะ เป็นบทความจาก จุฬาติวเตอร์หรือที่เวปไซต์ chulatutor.co.th ลองไปดูกันเลย

การสอบ IELTS ใช้ประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สมัครสอบอย่างมีประสิทธิภาพใน 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียน และ การพูด รวมถึงความรู้ทางด้านไวยากรณ์และ์ คำศัพท์ในการใช้ภาษา IELTS แบบ Academic

1. Listening (30 นาที)
» ฟัง 30 นาที (ฟังรอบเดียว) เขียนลงกระดาษคำตอบอีก 10 นาที
» คำถามรวม 40ข้อ มีทั้ง choice และเติมคำ (ระวังตัวสะกด)
» แยกเป็น 4 part จากง่ายสุดไปยากสุด

part 1 เป็นเหตุการณ์ทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจำวัน หรือการติดต่อแบบง่าย เช่น จองทัวร์ไปเที่ยว, ย้ายบ้านใหม่, การนัดหมายเป็นบทสนทนาระหว่างคนสองคนขึ้นไป (ตอบแบบเติมคำ ส่วนใหญ่จะเป็นชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ ที่อยู่ หรือ ศัพท์พื้นฐานง่ายๆ)
part 2 เป็นคนพูด เกี่ยวกับข่าว,เหตุการณ์ต่าง ๆ,ประสบการณ์ชีวิต ฯลฯ (อาจมีทั้งตัวเลือกและเติมคำ)
part 3 เป็นการสนทนาของบุคคลสองคน ถึงสี่คนเกี่ยวกับ การเรียน การทำงาน ฝึกงาน ฯลฯ เช่น พูดถึงการทำรายงาน, การหางานหลังเรียนจบ
part 4 เป็นคนพูดคนเดียวเกี่ยวกับเนื้อหาทางวิชาการ (คำตอบส่วนใหญ่เป็นตัวเลือก)

2. Reading (60 นาที)
» รวมทั้งหมด 40 คำถาม ใช้เวลาประมาณ 60 นาที
» แบ่งออกเป็น 3 part เริ่มจากง่ายไปยากเช่นเดียวกับ listening
» มีทั้ง choice, เติมคำ, comprehension, T or F, Y or N, จับคู่ heading กับ paragraph
» เป็นบทความทางวิชาการ เช่น ภาษาศาสตร์ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยานิพนธ์

อาจนำมาจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ในบทความใช้ศัพท์เฉพาะที่ยากมาก ๆ อาจใส่กราฟ หรือรูปภาพ ประกอบบทความด้วย

3. Writing มีเวลาเขียน 2 Task รวม 60 นาที

1. Task-one
» เขียน 150 คำ 20 นาที
» ให้อธิบายกราฟ,ตาราง ฯลฯ ให้เขียนในรูปแบบรายงาน
» มีการเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่าง รายละเอียด สรุป จุดเด่นที่แตกต่างของภาพ ไม่ต้องเขียนความเห็น


2. Task Two (คะแนนหลักของส่วน Writing)
» เขียน 250 คำ 40 นาที
» เนื้อหาจะเกี่ยวกับหัวข้อทั่ว ๆ ไป เช่น ระบบการศึกษา, สิ่งแวดล้อม
» เขียนความคิดเห็น (discussion essay) เช่น ระบบการเรียนที่ รร. กับการเรียนทางไกล ทั้งสอง Taskจะต้องถูกเขียนแบบภาษาวิชาการ มีรูปแบบที่ถูกต้อง

4. Speaking
» สัมภาษณ์สดตัวต่อตัวกับอาจารย์ เลือกสัญชาติไม่ได้
» การสัมภาษณ์จะถูกอัดไว้
» คะแนนในส่วนนี้มาจาก Fluency, Grammatical, Pronunciation,Lexical resource
»ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที แบ่งออกเป็นสามส่วน

1. Intro & Interview (4-5 นาที) เป็นการสนทนาทั่ว ๆ ไป เกี่ยวกับครอบครัว การเรียน การทำงาน ฯลฯ
2. Individual long term (3-4 นาที) มีหัวข้อมาให้ ให้เวลาเตรียมตัว 1 นาที และให้พูดตามหัวข้อนั้นประมาณ 2 นาที (ไม่ต้องกลัวว่าถ้าพูดเกินจะถูกหักคะแนน คนสัมภาษณ์จะบอกเองว่า พอก่อน) อย่าพยายามพูดน้อยกว่า 1 นาทีครึ่ง
3. Two-way discussion (4-5 นาที) เป็นการพูดรายละเอียด เกี่ยวกับหัวข้อที่เราเพิ่งพูดจบไป เพื่อให้เราได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องนั้น ๆลงไป คะแนนจะออกหลังจากการสอบสองอาทิตย์ ผู้สอบจะได้รับใบรายงานผลสอบแยกเป็น 4 ทักษะ ลักษณะของคะแนนในการสอบจะถูกแบ่งออกเป็น 9 ระดับ โดยเริ่มต้นที่ตั้งแต่ระดับที่หนึ่งไปจนถึงระดับที่เก้า ซึ่งสามารถวัดระดับความรู้ความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สอบได้อย่างถูกต้อง

9 - expert user
8 - very good user
7 - good user
6 - competent user
5 - modest user
4 - limited user
3 - extremely limited user
2 - intermittent user
1 - non-user

หมายเหตุ การศึกษาต่อในระดับ ป.โท มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ต้องการ 6.5 ขึ้นไปขอบคุณเนื้อหาจาก จุฬาติวเตอร์จ้า
http://www.chulatutor.co.th/IELTS/IELTS%20exam.php
Advertisement