24 ม.ค. 2556

ถ้าใบภาค ก ของ กพ หาย ทำไง ?

ถ้าเกิดทำใบสอบผ่านภาค ก (ความรู้ความสามารถทั่วไป) ของ กพ หายทำไงดี ?

\
กว่าจะสอบผ่านภาค ก ก็แย่แล้ว ยังจะมาทำหายอีก เซ็งสุดๆ ยิ่งจะมีการสอบภาค ข ของข้าราชการพลเรือนแล้วด้วยยิ่งเครียดไปกันใหญ่ ถ้าเพื่อนๆทำใบผ่านภาค ก หายมี วิธี ดังต่อไปนี้

1 ยื่นคำร้องหรือแจ้งที่ กลุ่มงานประมวลผลการสอบ และพัฒนาระบบการสรรหาและเลือกสรรด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. อาคาร 8 ชั้น 3 ถ.ติวานนท์ ซอย 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือ โทรที่เบอร์ 02-547-1936-37

2 ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ แล้วส่งใบแจ้งความพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาของตัวเอง แล้วเขียนใบคำร้องขอหนังสือภาค ก (โดยต้องเขียนเอง) ต้องระบุข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครสอบในครั้งนั้นให้ได้มากที่สุด พร้อมทั้งแนบซองเปล่าติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง ไปยังที่อยู่ข้างต้น เมื่อได้รับเอกสารหลักฐานฯ และตรวจสอบความถูกต้องแล้ว สำนักงาน ก.พ. จะจัดส่งหนังสือรับรองฯ ภาค ก.ไปมาให้

ขอบคุณที่มาจาก สำนักงาน กพ
Advertisement