23 ม.ค. 2556

กองทัพบกเปิดสอบราชการนายทหารสัญญาบัตร 2556

เปิดสอบนายร้อยสัญญาบัตร

ตำแหน่งที่เปิดบรรจุเปิดบรรจุ 71 อัตรา
ในคุณวุฒิปริญญา-สาขา-ทาง ตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ (ตามผนวก ก.)

ระดับปริญญาตรี 68 อัตรา
ระดับปริญญาโท 2 อัตรา
ระดับปริญญาโท/เอก 1 อัตรา

ประเภทบุคคลที่จะรับสมัครสอบ
บุคคลพลเรือนชายหรือหญิง
ทหารกองหนุน
นายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก

กลุ่มสอบที่รับสมัคร
กลุ่มสอบที่ 1 วิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มสอบที่ 2 วิทยาศาสตร์
กลุ่มสอบที่ 3 ศิลปศาสตร์
กลุ่มสอบที่ 4 การเงินการบัญชี
กลุ่มสอบที่ 5 ศาสนศาสตร์

เพิ่มเติม
http://www.radd-atc.com/images/pon_56.pdf
Advertisement