26 ม.ค. 2556

พรบ ระเบียบข้าราชการทหาร 2521

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้าราชการทหารตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ หมายถึงทหารประจำการ และข้าราชการกระทรวงกลาโหมพลเรือน ซึ่งบรรจุในตำแหน่งอัตราทหาร ซึ่งการบรรจุ การเลื่อนหรือลดตำแหน่ง การย้าย การโอน การออกจากราชการ เงินเดือน เงินเพิ่มต่างๆ และวินัยของข้าราชการทหาร ให้เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด

เห็นว่ามีประโยชน์ไม่มากก็น้อย เพราะ ต้องเป็นสิ่งที่เพื่อนๆที่สอบทหารอากาศต้องรู้ เป็นสิ่งแรกเลยเกี่ยวกับพรบ ชุดนี้ ลองเอาไปอ่านเป็นเนื้อหาจ้า และวินัยทางทหารด้วย

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร

สนใจประวัติความเป็นมาของทหาร คลิ๊กเลยจ้า
Advertisement