7 ธ.ค. 2555

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 จ้าเผอิญไปค้นเครื่องคอมพิวเตอร์ กำลังจะลง windows ใหม่เผื่อมีแนวข้อสอบที่หลงค้างอยู่ในเครื่องคอมพพิวเตอร์อยู่บ้าง ก็เลยมาแนวข้อสอบอันนี้ เห็นว่า มีทั้งสรุปพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และ แนวข้อสอบอยู่ในนี้ เลยอามาเผยแพร่ให้เพื่อนๆที่กำลังหาอยู่ เผื่อเอาไปอ่านเตรียมตัวสอบ ลองเอาไป test ดูนะ สำหรับเพื่อนๆที่สอบตำรวจลองเอาอันนีไปเป็นหลักพื้นฐานหรือวามรู้ทั่วไปที่จะสอบไปเป็นข้าราชการตำรวจอย่างที่สมใจจ้า

แนวข้อสอบพรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

แปปเดียวจะหมดปีแล้วปีหนน้าก็ 2556 ใครคิดอะไรไว้ขอให้สมหวังก่อนสิ้นปีแต่ถ้าไม่สมหวังก็ขอให้ได้ในปีหน้าแล้วกันนะ 



Advertisement