23 ต.ค. 2555

องค์การคลังสินค้าเปิดสอบรับลูกจ้าง

องค์การคลังสินค้า รับสมัครลูกจ้าง เพื่อปฏิบัติงานตามที่รัฐบาลได้กำหนดมาตรการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร ตามมติคณะกรรมการนโยบายมันสำปะหลัง จำนวน 400 คน พนักงานธุรการ ระดับ 2 และ ระดับ 3 ตั้งแต่ 15 - 31 ตุลาคม 2555

คุณวุฒิ
1.ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา  เดือนละ  9,040  บาท
2.(ปวส.)สุกสาขาวิชา         เดือนละ  8,060  บาท
3.(ปวช.)ทุกสาขาวิชา        เดือนละ  6,810  บาท

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ 15 - 31 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 - 15.30 น.
ที่ห้องส่วนงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 (10404) ตึกองค์การคลังสินต้า กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 44/100 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โทร. 02-507-5283 , 02-507-5294 , 02-507-5295
ค่าสมัคร จำนวน100 บาท

พนักงานธุรการ ระดับ 2 และ ระดับ 3
Download ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานธุรการระดับ 2 และ ระดับ 3

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ 2 และ ระดับ 3

Advertisement