2 ก.ย. 2555

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประกาศรายชื่อผู้สอบแล้ว

ประกาศแล้วจ้าสำหรับรายชื่อและสถานทีสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดได้จากข้างล่างเลยนะ
ถ้าเพื่อนๆกำลังหาแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิคสามารถเข้าดูได้จากนี่เลย แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อเข้าปฏฺิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อเข้าปฏฺิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒

รายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน ณ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี และแผนที่การเดินทางสู่มหาวิทยาลัยรังสิต
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน ณ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่การเดินทางสู่มหาวิทยาลัยรังสิต

รายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน ณ ศูนย์สอบโรงเรียนสตรียะลา อ.เมือง จ.ยะลา และแผนที่ศูนย์สอบโรงเรียนสตรียะลา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน ณ ศูนย์สอบโรงเรียนสตรียะลา อ.เมือง จ.ยะลา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่ศูนย์สอบโรงเรียนสตรียะลา
Advertisement