6 มิ.ย. 2555

พระราชบัญญัติที่ออกโดยรัฐสภาปี 2552

เห็นพี่ๆเขาบอกว่าเอาลงให้หน่อยเลยเอามาลงให้ค่ะ อันนี้เป็นตาราง Download พระราชบัญญัติที่ออกโดยรัฐสภาจ้า มีอยู่เยอะเลย แต่ใครใช้อันไหนก็ Download ไปได้เลยนะ สนับสนุนไฟล์ Download โดย law.moi.go.th/

พระราชบัญญัติที่ออกโดยรัฐสภา ปี พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อมูลกฎหมายในหน้านี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส่วนงานราชกิจจานุเบกษา
สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ลำดับ รายชื่อกฎหมาย Download

1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๗) พ.ศ. ๒๕๕๒

2. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง พ.ศ. ๒๕๕๒

3. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๒

4. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

5. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒

6. พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒

7. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒

8. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒

9. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๒

10. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒

11. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒

12. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

13. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

14. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลในท้องที่เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตราชเทวี เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตปทุมวัน และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒

15. พระราชบัญญัติสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒

16. พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒

17. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒

18. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒

ถ้าเพื่อนๆสนใจแนวข้อสอบข้าราชการอื่นๆสามารถดูได้จากทางขวามือเลยจ้า
ถ้าชอบใจ BLog นี้ กด like เป็นกำลังใจให้ด้วยนะ

http://www.facebook.com/korsorbdee


Advertisement