2 เม.ย. 2555

ความรู้เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีภาษี

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีภาษีและคุณสมบัติของผู้ขอเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร
ต้องใช้อะไรบ้าง เช่น

วุฒิการศึกษา
วิชาและขอบเขตวิชาที่ทดสอบ
วิธีการยื่นคำขอเข้ารับการทดสอบ
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

ถ้าเพื่อนๆสนใจ ก็แวะไปดูรายละเอียดได้ที่เวปไซต์นี้เลยนะ
http://www.rd.go.th/publish/7247.0.html
Advertisement