18 เม.ย. 2555

ปฏิทินการสอบครูผู้ช่วย 2555

เอา กำหนดการสอบครูผุ้ช่วย 2555 มาให้เพื่อนๆที่สนใจสอบข้าราชการเป็นครูผู้ช่วย
เผื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อย โดยกำหนดการสอบจะเริ่มในเดือน มิถุนายน 2555 เลยนะ
ดูรายละเอียดข้างล่างได้เลย
ประกาศรับสมัครวันที่ 1-7 มิ.ย. 2555
รับสมัครสอบแข่งขัน 8-14 มิ.ย.2555
สอบแข่งขันวันที่ 23-24 มิ.ย. 2555
ประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2555

สำหรับสอบแข่งขันจะมี 2 วัน

วันที่ 1 สอบภาค ก. ความรอบรู้และความสามารถทั่วไป ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู และความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู 200 คะแนน

วันที่ 2 สอบภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งวิชาเอก 200 คะแนน

ซึ่งการสอบภาค ก. และ ข. จะเป็นการสอบข้อเขียนเพื่อสอดรับกับนโยบายของ ก.ค.ศ.ที่เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดการใช้ดุลพินิจของกรรมการ

ส่วนการกำหนดใช้บัญชีของผู้ที่สอบแข่งขันได้นั้น คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการสามารถเรียกใช้บัญชีดังกล่าวได้.

เรียบเรียงจาก ไทยรัฐนะคะ
Advertisement