22 มี.ค. 2555

สอบ NT คืออะไร ?

บางคนคงสงสัยเหมือน Fa มั้ง ว่า การสอบ NT คืออะไร ? จึงไปเจอคำตอบจากเวป Gooroo มาค่ะ เผื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อย โดย

NT ย่อมาจาก  (National Test)  คือ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน การสอบ NT เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ตรวจสอบกำกับดูแล และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
Advertisement