2 มี.ค. 2555

เทคนิคพิชิตคะแนนสอบ IELTS แบบมืออาชีพ

ในวันนี้เรามี 5 เทคนิคที่มีความสำคัญซึ่งมันอาจจะช่วยเพิ่มคะแนนสอบของคุณให้ดีขึ้นได้ถึง 10 เปอร์เซนต์ ซึ่งคุณสามารถนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปปรับใช้กับการสอบภาษาอังกฤษในโรงเรียนไปจนถึงการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสากลอย่าง IELTS ด้วย สำหรับ 5 เคล็ดลับมีดังนี้

เตรียมตัวสอบให้พร้อม

ช่วงเตรียมตัวสอบ คุณควรอ่านหนังสือให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่สำคัญว่าจะเป็นเรื่องอะไรขอให้เป็นภาษาอังกฤษก็พอ แต่จะดีกว่าถ้าคุณอ่านเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณต้องเขียน อ่านด้วยความสนุกและทำความเข้าใจกับโครงสร้างของประโยคที่อ่าน หากมีเวลาคุณอาจสมัครเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ IELTSและขอคำปรึกษาจากอาจารย์ผู้สอนถึงผลสอบที่คุณต้องการ แต่ถ้าไม่สามารถเรียนได้ลองซื้อคู่มือเตรียมสอบ IELTS มาฝึกฝนให้คุ้นเคย คุณควรรู้ว่าหมวดข้อสอบใดที่คุณต้องเตรียมตัว สำหรับหมวดการอ่านและการเขียนไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ทางวิชาการหรือการฝึกฝนทั่วไปในวันสอบจริงคุณต้องแน่ใจว่าคุณทำข้อสอบในหมวดได้ถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีอีก 2 ปัจจัยที่ช่วยเตรียมสอบให้ได้คะแนนดีนั่นคือการวางแผนและการตรวจทาน การวางแผน หมายถึง การทำข้อสอบตรงตามโจทย์หรือตรงตามคำสั่งไม่ผิดไปจากที่กำหนดส่วนการตรวจทานก็คือ การ หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด ในคำตอบของคุณทั้งสองข้อนี้คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้ในทุกสถานการณ์

ดึงเทคนิคมาใช้เวลาสอบ

เวลาทำข้อสอบเทคนิคในการสอบมีความสำคัญพอๆกับการเข้าใจข้อสอบคุณสามารถเพิ่มคะแนนสอบได้ถึง 10 เปอร์เซ็นต์หากรู้จักปรับใช้เทคนิคในเวลาทำข้อสอบของคุณ วิธีง่ายๆคือ ลองถามตัวเองเพื่อสำรวจจุดอ่อน ดูว่าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นประจำคืออะไรถึงจุดนี้คุณควรรู้ว่ามีอะไรบ้าง ที่สำคัญคุณต้องอ่านคำตอบอย่างรอบคอบและมีสติเป็นพิเศษในการตรวจสอบข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้น แล้วคุณจะพบจุดผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอีกหลายจุด

รู้จักบริหารและวางแผน

เมื่อคุณเขียนภาษาต่างประเทศคุณต้องมีการวางแผนเพิ่มขึ้น การวางแผนที่ดีจะมีความสำคัญเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาทำข้อสอบที่เป็นวิชาการจะดีมากและดีกว่าหากคุณอ่าน อ่าน และอ่านซ้ำโจทย์ของคุณอย่างละเอียด รวบรวมความคิด วางแผนการเขียนแต่ละย่อหน้า หลังจากนั้นจึงเขียนคำตอบสุดท้ายและพยายามใช้วลีที่คุณเตรียมมา อย่าลืมว่าการบริหารเวลาเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสอบข้อเขียน IELTS

On structuring…วางโครงสร้างภาษาให้ถูกต้อง

แม้ว่าเราจะมีความรู้และใช้ภาษาอังกฤษได้ดีก็ตาม ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดเมื่อเราเขียนเรียงความเวลาสอบคือ การใช้ความเข้าใจที่มีอยู่ก่อนแล้วเกี่ยวกับการเขียนเรียงความตามพื้นฐานความรู้ที่เคยเรียนมา จากประเทศบ้านเกิด เรียงความภาษาไทยแตกต่างจากภาษาอังกฤษ วิธีเขียนและการรวบรวมความคิดก็จะ แตกต่างกันในบางส่วน สิ่งสำคัญที่สุดที่คุณควรรู้คือ การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษนั้นจะบอกอย่าง ตรงไปตรงมา ไม่วกวน ไม่เกริ่นมากนัก คุณควรใช้เวลาในการพิจารณาคำถาม คิดอย่างมีสติว่ามันสัมพันธ์กับ รูปแบบการเขียนที่คุณได้ฝึกฝนมาอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการเขียนเรียงความ จดหมาย รายงาน ฯลฯ คุณควรร่างคำตอบของคุณในความคิดหรือบนกระดาษก่อนเริ่มต้นเขียน อย่าลืมตอบคำถามทุกข้อโดยบรรยายถึงมุมมองของคุณตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นซึ่งจะช่วยให้ ผู้ตรวจข้อสอบได้เข้าใจถึงสิ่งที่คุณต้องการจะสื่อออกมา หลังจากนั้นจึงรวบยอดความคิดอีกครั้งและปิดท้ายด้วยข้อสรุปยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมจะง่ายกว่าการพยายามอธิบายความคิดในลักษณะนามธรรม

คำแนะนำสุดท้าย

ไม่ควรตอบคำถามด้วยความคิดที่ซับซ้อนเพราะเราจะสับสนเองวิธีการที่ดีที่สุดในการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษของคุณคือ การฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษ ท่องจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษวันละห้าคำและลองฝึกแต่งประโยคด้วยคำศัพท์เหล่านั้นเป็นประจำ

แม้เราจะทราบเคล็ดลับทำคะแนนดีๆแล้วก็ตาม ความตั้งใจและมุ่งมั่นฝึกฝนอย่างจริงจังสร้างความคุ้นเคยกับ การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษอยู่เสมอ ยังจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยทำให้เราได้คะแนนสอบตามที่หวังไว้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ IELTS

IELTS ( International English Language Test System ) การทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ประเมินความสามารถด้านภาษาอย่างมีประสิทธิภาพใน4ทักษะได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียนและการพูดรวมถึงความรู้ทางด้านไวยากรณ์และคำศัพท์ในการใช้ภาษาของผู้สมัครสอบที่ต้องการเรียนหรือทำงานในสถานที่ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร IELTS เป็นตัวสอบที่ร่วมมือกันระหว่าง The University of Cambridge ESOL Examinations ( Cambridge ESOL ) บริติช เคานซิล และ IDP : IELTS Australia คุณสามารถลงทะเบียนสอบ IELTS ได้ที่ บริติช เคานซิล สยามสแควร์โทรศัพท์ 02-6575678 บริติช เคานซิล ปิ่นเกล้าโทรศัพท์ 02-8849944-6 ต่อ 101,102 บริติช เคานซิล ลาดพร้าวโทรศัพท์ 02-9371037-9 ต่อ 0 บริติช เคานซิล เชียงใหม่โทรศัพท์ 05-3242103

ในการลงทะเบียนสอบ IELTS ผู้สมัครสอบต้องใช้หลักฐานดังต่อไปนี้

1. ใบสมัครสอบ IELTS

2. คู่มือลงทะเบียน

3. หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา

4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ซึ่งถ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

5. ค่าสอบ (กรุณาตรวจค่าสอบปัจจุบันกับทางศูนย์)

หมายเหตุ : ผู้พิการสามารถยื่นเรื่องขอจัดสอบเป็นกรณีพิเศษได้กับเจ้าหน้าที่จัดสอบโดยตรง

ที่มา นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับวันที่ 28 สิงหาคม – 11 กันยายน 2551
Advertisement