21 ม.ค. 2554

กระทรวงพลังงาน อำนาจหน้าที่ ?


กระทรวงพลังงาน มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหา พัฒนาและบริหารการจัดการพลังงาน
และราชการอื่นตามที่กฏหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงพลังงาน
หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงพลังงานมีส่วนราชการดังต่อไปนี้
1. สำนักนายกรัฐมนตรี
2.สำนักงานปลัดกระทรวง
3.กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
4.กรมธุรกิจพลังงาน
5.กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
6.สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานAdvertisement