17 ธ.ค. 2553

สมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการใน ทอ. ปี ๕๔

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ 276 อัตรา แบ่งเป็นชั้นสัญญาบัตร 43 อัตราและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร 233 อัตรา
ขายใบสมัคร 19 ม.ค.-27 ก.พ.54 ณ พิพิธภัณฑ์ ทอ./บก.กองบิน และ รร.การบิน28 ก.พ.-6 มี.ค.54 ณ อาคารรณนภากาศ รร.นอ.
สอบถาม โทร 0 2534 8587 - 91 (เวลาราชการ)

ประกาศ
ตำแหน่งข้าราชการชั้นสัญญาบัตรที่เปิดสมัครสอบ
ตำแหน่งข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรที่เปิดสมัครสอบ

Credit กรมกำลังพลอากาศ
Advertisement