13 ธ.ค. 2553

คู่มือปฏิบัติงานธุรการ

คู่มือปฏิบัติงานธุรการกองแผนงานมหาวิทยาลัยทักษินจ้า
เผื่อใครใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานดูได้เลยค่ะ

คู่มือปฏิบัติการธุรการ

Credit คุณกรรนิกา โอฬาร
Advertisement