19 ธ.ค. 2553

กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

E-BOOK ด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ จ้า
ใครสนใจก็ Download ไปอ่านดูได้เลยค่ะ

กฏ ก.ตร. ว่าด้วยจริยธรรม
Advertisement