12 ธ.ค. 2553

กระทรวงการต่างประเทศ มีหน้าที่ ?มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการต่างประเทศและราชการอื่นตามกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงต่างประเทศหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงต่างประเทศ
มีส่วนราชการดังต่อไปนี้

1. สำนักงานรัฐมนตรี
2 สำนักงานปลัดกระทรวง

3 กรมกรากงสุล

4 กรมพิธีการทูต

5 กรมยุโรป

6 กรมวิเทศสหการ

7 กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

8 กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

9 กรมสารนิเทศ

10 กรมองค์การระหว่างประเทศ

11 กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

12 กรมอาเซียน

13 กรมเอเซียตะวันออก

14 กรมเอเซียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

Advertisement