17 ธ.ค. 2553

วันหยุดราชการประจำปี 2554


วันหยุดราชการประจำปี 2554


วันหยุด/วันสำคัญ วันเดือนปี
วันขึ้นปีใหม่ 1 ม.ค. 2554 เสาร์
หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ 3 ม.ค. 2554 จันทร์

วันมาฆบูชา 18 ก.พ. 2554 ศุกร์

วันจักรี 6 เม.ย. 2554 พุธ
วันสงกรานต์ 13 เม.ย. 2554 พุธ
วันสงกรานต์ 14 เม.ย. 2554 พฤหัสบดี
วันสงกรานต์ 15 เม.ย. 2554 ศุกร์

วันแรงงานแห่งชาติ 1 พ.ค. 2554 อาทิตย์
วันฉัตรมงคล 5 พ.ค. 2554 พฤหัสบดี
วันพืชมงคล 13 พ.ค. 2010 จันทร์
วันวิสาขบูชา 17 พ.ค. 2554 อังคาร

วันอาสาฬหบูชา 15 ก.ค. 2554 ศุกร์
วันเข้าพรรษา 16 ก.ค. 2554 เสาร์
หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา 18 ก.ค. 2554 จันทร์

วันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค.2554 ศุกร์

วันปิยมหาราช 23 ต.ค. 2554 อาทิตย์
หยุดชดเชยวันปิยมหาราช 24 ต.ค. 2554 จันทร์

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 2554 จันทร์
วันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค. 2554 เสาร์
หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ 12 ธ.ค. 2554 จันทร์
วันสิ้นปี 1 ธ.ค. 2554 เสาร์
วันหยุดชดเชยวันสิ้นปี 2 ม.ค. 2555 จันทร์

Advertisement