25 พ.ย. 2553

พรบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

เนื้อหาพรบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อใครต้องการค่ะ

พรบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฉบับที่ 1
พรบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฉบับที่ 2

2 comments:

Comment เลือกช่อง ชื่อ/url เลยจ้า
ขอให้สุขภาพกายและใจแข็งแรงค่ะ