16 พ.ย. 2553

สมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ กรมการค้าต่างประเทศ


กรมการค้าต่างประเทศ สมัครสอบแข่งขัน เข้ารับราชการ

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
รับสมัคร วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ถึง วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553

รายละเอียดต่างๆดูได้ที่นี่เลย สมัครสอบกรมการค้าภายใน

Advertisement