ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. ย่อมาจากคำว่าอะไร ?

ก.ค.ศ. ย่อมาจาก กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อ.ก.ค.ศ. ย่อมาจาก อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ
เว้นแต่เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานเป็นประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
หรือผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้แทนข้าราชการครูใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เป็นกรรมการ
ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ>

2 comments:

  1. ไม่ระบุชื่อ says

    Dมากมาย


    ไม่ระบุชื่อ says

    เข้าใจมากขึ้นเลยค่ะ


แสดงความคิดเห็น

Comment เลือกช่อง ชื่อ/url เลยจ้า
ขอให้สุขภาพกายและใจแข็งแรงค่ะ