14 ต.ค. 2553

ธนาคารกรุงไทยรับสมัครงาน


เป็นประกาศรับสมัครงาในช่วงเดือน
12-19 ตุลาคม 2553 นะคะ


1 ตำแหน่งด้านตรวจสอบภายใน

คุณสมบัติ

อายุไม่เกิน 35 ปี

วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

มีประสบการณ์ในด้านงานตรวจสอบ ด้านธุรกิจการเงินทางธนาคาร หรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

หากมีประกาศนียบัตรคุณวุฒิพิเศษที่เป้นการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพโดยองค์กรณืรับรองวิชาชีพ เช่น
คุณวุฒิด้าน CPA CPLAT CLA CLSA CFA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานนอกสถานที่ หรือต่างจังหวัดเป็นครั้งคราได้

สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

มีทักษะการวิเคราะห์และการนำเสนอ2 ตำแหน่งลูกจ้างทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทางโทรศัพธ์

คุณสมบัติ

อายุไม่เกิน 30 ปี

วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจการตลาด และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.25 ขึ้นไป

มีความกระตือรือร้นและมีทักษะในการต่อรองและรักการบริการ

สามารถใช้ Microsoft office ได้

หากมีประสบการณืเกี่ยวกับ Call center ด้าน Outbound Telemarketing Telesales จะได้รับการพิจารณาเป็นหาพิเศษ

หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสมัคร สามารถแนบเอกสารการสมัครงานแล้วส่งมาที่ hr.rescruit@ktb.co.th
Advertisement