23 ต.ค. 2553

สำนักทางหลวงชนบทที่ 6 ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักทางหลวงชนบทที่ 6 ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. ตำแหน่งนายช่างโยธาจำนวน 7 อัตรา
วุฒิ.ปวส.ทางช่างโยธา ช่างก่อสร้าง หรือช่างสำรวจ
สังกัดสำนักทางหลวงชนบทจังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 อัตรา
สังกัดสำนักทางหลวงชนบทจังหวัดมหาสารคาม 2 อัตรา
สังกัดสำนักทางหลวงชนบทจังหวัดเลย 1 อัตรา
สังกัดสำนักทางหลวงชนบทจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน 2 อัตรา

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
วุฒิ.ปวส.สาขาบริหารธุรกิจ พณิชยการ การบัญชี การตลาดหรือคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เหมาะสมกับตำแหน่ง

ผู้สนใจให้นำหลักฐานที่สำคัญไปยื่นละสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง

วันที่ 29 ตุลาคม 2553

ที่ส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 6ขอนแก่น ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-379155
ที่อยู่ : สำนักทางหลวงชนบทที่ 6ขอนแก่น ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นTel / Fax : 043-379155

หรือดูรายละเอียดได้ ที่นี้

หรือแวะดูงานอื่นเพิ่มเติมได้ที่ เมนู สมัครงานราชการ
Advertisement