1 ต.ค. 2553

ประกาศผลสอบ รัฐสภา 2553

รัฐสภาสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ค)
ประกาศแล้วจ้า ขอให้โชคดีทุกคนนะ คนที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจจ้า
ประกาศผลสอบ

Advertisement