10 ก.ย. 2553

ความรู้ทั่วไปประเทศไทย


อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา อยู่ที่จังหวัด >>>>จังหวัดกระบี่
พระที่นั่งวิมานเมฆ อยู่ที่จังหวัด >>>>>>>>>>>>กรุงเทพมหานคร
เขื่อนศรีนครินทร์ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า >>>>>เขื่อนเจ้าเณร

วัดประจำราชการที่ 1 คือ >>>>>>>>>>>>>>วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
วัดประจำราชการที่ 2 คือ >>>>>>>>>>>>>>วัดอรุณราชวราราม
นักพากย์หนังคนแรกของไทย คือ >>>>>>>>>>>นายสิน สีบุญเรือง

ระฆังใบที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่วัด >>>>>>>>>>>>>>วัดกัลยาณมิตร
นครขุขันธ์ คือ จังหวัด >>>>>>>>>>>>>>จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดที่อยู่เหนือสุด คือ >>>>>>>>>>>>>>>>จังหวัดเชียงราย
จังหวัดที่อยู่ใต้ที่สุด คือ >>>>>>>>>>>>>>>>>จังหวัดนราธิวาส
ประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทย>>>>>>>>>>ลาว กัมพูชา มาเลเซีย พม่า
เกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย >>>>>>>>>>> เกาะภูเก็ต
คลองที่ยาวที่สุด >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> คลองแสนแสบ

Advertisement