23 ก.ย. 2553

แนวข้อสอบรับราชการในสังกัดกรมการปกครอง

ข้อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง
ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง 3
เจ้าพนักงานปกครอง 4

(ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง)

ไปเจอมาแล้วเห็นว่ามีประโยชน์

ข้อสอบเจ้าพนักงาน

credit diamonload.com จ้า


Advertisement