16 ก.ย. 2553

แนวทางการทำข้อสอบ อนุกรมคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์อนุกรม โดยส่วนมากโจทย์
คือผลจากการบวกสมาชิกทุกตัวของลำดับไม่จำกัดเข้าด้วยกัน

หากกำหนดให้ลำดับของจำนวนเป็น
{an} = a1,a2,a3,...

อนุกรมของลำดับนี้ก็คือ a1 + a2 + a3 + ...
อนุกรมสามารถเขียนแทนได้ด้วยสัญลักษณ์ของผลรวม ∑

การทำข้อสอบคณิต-อนุกรมนี้ ให้เน้นหลักการแก้สมการ
หรือการใช้ความคาดคะเนของสิ่งที่เป็นไปได้

จากโจทย์ 3 6 9 .... ต่อไปก็คงจะตอบกันได้ว่า คือ 12
แสดงวิธีทำโดยการนำ 6-3 = 3 ,9-6 = 3 ฉะนั้นในทุกๆพจน์ก็จะ +3 นี่เอง

ลองทำแบบทดสอบดูนะคะ

คณิตศาสตร์อนุกรม
ขอบคุณข้อสอบจาก www.jobsiamtoday.com จ้า
Advertisement