14 ก.ย. 2553

แนวทางการทำข้อสอบ ก.พ

ข้อสอบ ก.พ โดยส่วนมากจะเป็นข้อสอบความรู้ทั่วไป
ข้อสอบส่วนมากจะวิเคราะห์และเหตุผลเป็นอันมาก เรามีแนววิธีการทำข้อสอบมาให้ทุกคนจ้า

1. ให้ทำวิชาภาษาไทยก่อนเลยโดยใช้เวลาไม่ให้เกิน 1 ชั่วโมง
เพราะ เราจะอ่านแล้วตอบได้เลย โดยไม่ต้องใช้เวลาคิดนาน

2. ทำข้อสอบคณิตศาสตร์ที่คิดว่าเราทำได้ก่อนเพื่อนเลยเป็นอันดับต่อมา

3. ข้อสอบแนวสมการจะสามารถเอา choice มาคำนวณได้

4. ข้อสอบที่ยากและมึนที่สุดควรไว้ท้าย คือ ข้อสอบถามว่า ผิดหรืออถูก

5. ข้อสอบ ก.พ ส่วนมากที่จะตกกัน คือ ทำไม่ทัน
Advertisement